Sökning: "plant arrangement"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden plant arrangement.

 1. 1. Effekten av plantarrangemang på skörd av gul lök (Allium cepa)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Fält Gustavsson; [2019-04-15]
  Nyckelord :Onion; Allium cepa; plant arrangement; yield; gul lök; odling; avkastning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Method Development and Analysis of Tensile Stresses in Windscreens : A study on the dynamic stresses on windscreens subjected to random vibrations.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan;

  Författare :Philip Reis; Karthik Murthy; [2018]
  Nyckelord :Dynamic Stresses; FE Method; Laminated Glass; Modal Analysis; Random Vibration; Windscreens;

  Sammanfattning : The thesis work deals with the study and determination of static and dynamic stresses acting on windscreen structures during transportation from the manufacturing site to the production plant. To simulate the stress distribution affected by the transportation, a finite element model of the windscreen is development of the structure and tested. LÄS MER

 3. 3. Backsourcing intellectual capital : Is the damage already done, or can it be prevented?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Andersson; Pontus Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Backsourcing; intellectual capital; outsourcing; knowledge-intensive firm;

  Sammanfattning : In a globalized world where competition has risen, it has become more and more popular for companies to outsource non-core activities. The main reasons for doing so are due to cost reductions, improving organizational focus, better flexibility and improve product quality, delivery and service. LÄS MER

 4. 4. Uppskalning av fluglarvskompostering : Luftningsbehov och ventilation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Solveig Johannesdottir; [2017]
  Nyckelord :fly larvae composting; aeration need; food waste; material reduction; bioconversion; Black Soldier Fly; fluglarvskompostering; luftningsbehov; matavfall; materialreduktion; bioomvandling; Hermetia illucens;

  Sammanfattning : Genom fluglarvskompostering erhålls biomassa från organiskt avfall samt en näringsrik behandlingsrest som kan användas som gödningsmedel eller för biogasutvinning. Larvbiomassan kan användas som djurfoder eller för att tillverka biodiesel. LÄS MER

 5. 5. A comparative study of stochastic and deterministic simulation methods for transport-diffusion systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Hampus Åström; [2016]
  Nyckelord :Transport-Diffusion; Auxin; PIN; Stochastic; Deterministic; Simulation; Pattern; Plant; Morphogen; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The growth of tissues and organs in plants is governed by the morphogen auxin coupled with the membrane protein PIN, which together generate patterns that guide development. Systems of this kind have been studied extensively in experiments and computational system biology models. LÄS MER