Sökning: "plant growth regulators"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden plant growth regulators.

 1. 1. Stråförkortningsmedel i jordbruket : klormekvatklorid och dess effekter på vete, korn och raps

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Elin Lindén; [2020]
  Nyckelord :stråförkortningsmedel; klormekvatklorid; CCC; gibberellin; växthormon; groning; tillväxt; paklobutrazol;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka effekterna av stråförkortningsmedel för uppkomst från frö och tillväxt av plantor för en- och tvåhjärtbladiga grödor i relation till växthormonet gibberellin. Stråförkortningsmedel med den aktiva substansen klormekvatklorid (CCC), som hämmar syntesen av växthormonet gibberellin, användes här för att undersöka effekterna på uppkomst och tillväxt hos vete, raps och korn. LÄS MER

 2. 2. The effects of trinexapac-ethyl on Pinus sylvestris and Picea abies

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Emil Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :GA; gibberellin; Norway spruce; PGR; phytohormone; Picea abies; Pinus sylvestris; plant growth regulator; Scots pine; trinexapac-ethyl;

  Sammanfattning : The use of so-called micro-plant propagation have become a well-adapted cultivation technique in Swedish forestry nurseries. Although this production method has many advantages, a commonly occurring problem is that the young plants, after trans- plantation in the nursery, have an underdeveloped root system when the shoot part have reached desired length. LÄS MER

 3. 3. Residues of Straw Height Reducing Plant Growth Regulators in Cereal Products

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Emma Herelius; [2017]
  Nyckelord :plant protection products; plant growth regulators; straw height regulation; chlormequat; ethephon; mepiquat; trinexapac; residues; cereal products;

  Sammanfattning : The use of plant growth regulators (PGRs) to reduce stem elongation in cereals has for a long time been debated in Sweden, particularly since residues of especially one active substance, chlormequat, are often detected in cereal food products. The food company Coop Sverige AB has a desire to limit the possible presence of PGRs in the cereal products of their own brands. LÄS MER

 4. 4. Alternativ till kemisk tillväxtreglering : inom kommersiell prydnadsväxtodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredric Hedlund; [2017]
  Nyckelord :tillväxtreglering; retarderingsmedel; sträckningstillväxt; DROP; DIF; torkstress; kortdagsbehandling;

  Sammanfattning : Prydnadsväxtodlingen har länge präglats av ett omfattande bruk av kemiska substanser för växtskydd samt för att styra och kontrollera önskvärda morfologiska egenskaper hos växter. Trots långvarigt och utbrett förädlingsarbete med syfte att skapa mer kompaktväxande sorter, används ännu kemiska retarderingsmedel inom branschen. LÄS MER

 5. 5. Identification of Novel Regulators of Mitochondrial Protein Quality Control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Författare :My Bratbakken Lundvall; [2015]
  Nyckelord :Mitochondrial Quality Control; Oxidative Stress; Ubiquitin ligases; Ubiquitin; Yeast; Parkinson s Disease; Mitochondria; Paraquat; Oxidative Damage; Superoxides; tillämpad biokemi; applied biochemistry; Technology and Engineering; Chemistry; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Chronic pesticide exposure has been linked to several human diseases including cancer, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, multiple sclerosis, cardiovascular disease, and kidney disease. Due to the potential risks to human health, the usage of pesticides has been a controversial topic. LÄS MER