Sökning: "plantage"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet plantage.

 1. 1. Skogsstrukturer och dess betydelse för biodiversitet : visat i en gradient av mänsklig påverkan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Hilda Brynjarsdotter; [2020]
  Nyckelord :Skogsstrukturer; plantage; semi-naturlig skog; naturskog; branddynamik; luckadynamik;

  Sammanfattning : This study was conducted to find out if there are forest structural differences along a gradient of human impact: tree plantation, semi-natural forest, and natural forest. Two, forest areas in the north of Sweden were selected; Kulbäcksliden, which is dominated by mesic to moist spruce forest with gap dynamics, and a forest in the  Eco park Skatan, which due to dry soils historically have been dominated by pine forest and fire dynamics. LÄS MER

 2. 2. Produktionsjämförelse av genetiskt förädlad vårtbjörk med finskt och svenskt ursprung

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Pelle Eriksson; Carl Åhlund; [2020]
  Nyckelord :Betula pendula; Finland; plusträd; kvalitet; tillväxt;

  Sammanfattning : Genetisk förädling av ett trädslag innebär förbättring av tillväxtegenskaper och förbättring av kvalitén, det kan även leda till bättre anpassning till miljön vilket är viktigt då klimatet ändras. I Sverige har förädlingen av barrträd lett till högre avkastning av skogsproduktion, men för björk finns endast förädlat material från ett första generationens plantage i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Total carbon sequestration during an entire rotation period of oil palm in northern Borneo

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Josefin Runesson; [2019]
  Nyckelord :oil palm; carbon balance; carbon sequestration; land use change; soil carbon; carbon credits;

  Sammanfattning : Considerable amounts of carbon (C) has been lost from tropical forests as a result of continuous conversion of tropical forests into oil palm plantations. Therefore, a better understanding of the C budget and potential sequestration rate in oil palm plantations and how it compares to natural forests is needed. LÄS MER

 4. 4. How can Beema Bamboo Plantations Benefit Islands and Farmers in the Philippines? : A study in Manila, Marinduque and Romblon, the Philippines

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Dina Faraj; Saad Shihab; [2019]
  Nyckelord :Vulnerability; Bambusa balcooa; Beema bamboo; Philippines; MFS; Marinduque; Environment; Bamboo; Sårbarhet; Bambusa balcooa; Beema bamboo; Filippinera; MFS; Miljö; Bambu;

  Sammanfattning : This study was conducted as a bachelor thesis at KTH Royal Institute of Technology in the spring of 2019. The study was carried out as a Minor Field Study (MFS) funded by the Swedish agency SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). LÄS MER

 5. 5. Biophysical changes following landscape restoration : in Changting model restoration site in Fujian province, southern China

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Martin Ewertson; [2016]
  Nyckelord :afforestation; biomass carbon pools; carbon and nitrogen in soil; broadleaves enrichment; eroded red soil;

  Sammanfattning : China has promised to tackle climate change by decreasing its emission and promote carbon sinks primarily by forest plantations and restorations. There is a growing debate about the impacts of large-scale restorations using few fast-growing species on the kind of ecosystem we are creating and its adaptation to the future environmental conditions. LÄS MER