Sökning: "plantations"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet plantations.

 1. 1. Can the disappearance of the forest orchid Goodyera repens be linked to clearcutting? : a spatial analysis using citizen science data from southern Sweden.

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Ines Diaz Garcia; [2024]
  Nyckelord :Goodyera repens; knärot; Artportalen; forestry; clearcut; citizen science; southern Sweden; conservation;

  Sammanfattning : Habitat transformation through forestry has an impact on boreal species in northern Europe. In Sweden, even-aged plantations with clearcut harvesting are forestry practices that affect the understory vegetation. This study focuses on the red-listed Goodyera repens, a rhizomatous evergreen orchid. LÄS MER

 2. 2. Miljöfaktorers påverkan på nettoförflyttning hos mördarsnigel, Arion vulgaris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Richard Danielsson; [2024]
  Nyckelord :Arion vulgaris; dispersal movement; pit tagging; Arion vulgaris; förflyttning; mördarsnigel; telemetri;

  Sammanfattning : The Spanish slug, Arion vulgaris, is an invasive species in Sweden and the rest of northern Europe, dispersing rapidly and widely and it has become a significant pest for both gardening enthusiasts and commercial farmers. In this study, I examined the relationship between dispersal movements and temperature, relative humidity, illuminance, and individual body mass of the slugs. LÄS MER

 3. 3. Sudetisk lärk – ett alternativ för sydsvenska skogar?

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Ella Bjelkered; [2024]
  Nyckelord :Lärk; förädling; Larix; klimatförändringar; skogsbruk;

  Sammanfattning : Den svenska skogsbranschen möter betydande utmaningar med de globala klimatförändringarna som hotar framtida råvaruförsörjning. Högst troligtvis bidrar klimatförändringar till ökade stormar och en övergång till varmare och torrare förhållanden. LÄS MER

 4. 4. Heterobasidion spp presence in young pine plantations in southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Sarah Louise Gore; [2023]
  Nyckelord :Heterobasidion; Scots pine; Pinus Sylvestris; Sweden;

  Sammanfattning : Heterobasidion species cause great economic loss the forest industry in the northern hemisphere. The spread of infection takes two forms, the first is an airborne infection and the second is a vegetative infection from infected root to healthy root. Much research has been done concerning the Heterobasidion pathogen. LÄS MER

 5. 5. Planteringarna på Göteborgs Jubileumsutställning 1923 : en undersökning av växtmaterialet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Blom; [2023]
  Nyckelord :Göteborgs Jubileumsutställning 1923; Trädgårdshistoria; Trädgårdsväxternas historia; Historiskt växtmaterial; Introduktionsvägar; 1920-tal; Götaplatsen; Näckrosdammen;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs ett nedslag i Sveriges trädgårdshistoria för att undersöka väx-tanvändning och växtintroduktioner. Hundra år är inte länge sedan i det stora per-spektivet, trots detta finns det flera frågetecken kring vilka växter som användes och introducerades i början av 1900-talet. LÄS MER