Sökning: "planting density"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden planting density.

 1. 1. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Åsa Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Sammanfattning : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. LÄS MER

 2. 2. Förekomst och angreppsgrad av gråmögel och ”purple spot of asparagus” i skånsk sparrisproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lotten Lundgren; [2018]
  Nyckelord :sparris; Asparagus officinalis; gråmögel; Botrytis cinerea; Stemphylium vesicarium; Stemphylium botryosum; integrerat växtskydd;

  Sammanfattning : Svensk sparrisodling växer, men produktiviteten, mätt som skörden i ton per hektar, är lägre än i närliggande produktionsländer. Medelskörden i Sverige var 1,6 ton per hektar år 2016, medan Tysklands preliminära medelskörd var 5,5 ton/ha år 2017. LÄS MER

 3. 3. Sötpotatisodling i Sverige : odlingsförutsättningar och odlingsteknik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Sara Hellgren; [2018]
  Nyckelord :sötpotatis; Ipomoea Batatas; odlingsförutsättningar; klimat; dagslängd; pluggplantor; sticklingar; växtföljd;

  Sammanfattning : Sötpotatis, Ipomoea Batatas, härstammar från tropikerna och växer bäst under hög ljusintensitet i ett varmt och fuktigt klimat. Det kalla klimatet är den största begränsningen för att odla sötpotatis i Sverige. Trots de låga temperaturerna är det inte omöjligt att få en lyckad söt-potatisskörd i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Distribution of Meiofaunal biodiversity and abundance in relation to development stage of the Mangrove Forest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Matilda Hultman; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Mangrove ecosystems constitute a valuable economic resource harbouring a wide diversity of organisms and operating an essential provider of nutrients for adjoining marine ecosystems. The meiobenthic fauna (i.e. LÄS MER

 5. 5. Knots properties of lodgepole sawn boards from unthinned stands planted in different initial spacings : case study from northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Mikolaj Lula; [2016]
  Nyckelord :timber quality; lodgepole pine; initial spacing; knot properties; Pinus contorta; planting density;

  Sammanfattning : The objective of this study was to assess quality of lodgepole pine (Pinus contorta Dougl. var. latifolia) sawn boards derived from stands established in four different initial densities i.e. LÄS MER