Sökning: "plast kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden plast kemi.

 1. 1. Utvärdering av karboniserad LDPE som egenskapsförbättrande tillsats i nya LDPE-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Engin Cömert; [2018]
  Nyckelord :karbonisering; återvinning; miljö; LDPE;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att med hjälp av en speciell mikrovågsugn så kan man omvandla lågdensitetspolyeten (LDPE) till kemikalier med högre värde [1]. Ett försök på att omvandla plastavfall (LDPE) till en produkt med högre värde kommer att göras i detta projekt. LÄS MER

 2. 2. Effects of Different Fuels on Combustion Boiler Processes : The analysis of alternative fuel mixtures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Malin Stauber Alfredsson; [2018]
  Nyckelord :Fluidized bed boiler; Sintering; High Temperature Corrosion; Used-wood Fired Boilers; Cl-induced Corrosion; Combined Heating Plant;

  Sammanfattning : The objective of this study is to investigate the eect of dierent fuels on two uidized bed boiler systemsat the energy company Soderenergi's site in Igelsta, called IKV and IGV P3. Today, recovered wastewood (RWW) is the major fuel share fed into the boilers. However, with an insecure fuel supply in thefuture, other fuel types must be considered. LÄS MER

 3. 3. Mikroplaster i jord och sediment – utveckling av metodför provbehandling och analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :William Thuné; [2018]
  Nyckelord :Mikroplast; jord; sediment; stereomikroskop; SEM; SEM; hållbar utveckling; provbehandling; analys;

  Sammanfattning : Fenomenet mikroplaster har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat i jord och sediment, varje dag kommer nya artiklar om mikroplasternas förekomst eller verkan. Intresset har ökat markant för mikroskopiska skräppartiklar i miljön. Mikroplast definieras som plastpartiklar mindre än 5 mm. LÄS MER

 4. 4. Towards stimuli-reformable paperboard and flipped classroom in chemistry education : A study of how to create a paper with controllable mechanical properties and a study in how the flipped classroom is used in chemistry education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :David Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Alginate; Cationic cellulose nanofibrils; Cross-linking; Dialcohol cellulose;

  Sammanfattning : Today, paper and paperboard is an important part of the packaging industry, as well as natural part of our daily lives. The alternatives to paper and paperboard is often produced from nonrenewable sources such as petroleum and as demands on sustainability increase in the packaging sector, it gives paper a desirable advantage over plastics. LÄS MER

 5. 5. Chemical methods to increase the reactivity  of lignin : In the context of green chemistry  and education for sustainable development

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Erica Birgersson; [2015]
  Nyckelord :Biomaterial; lignin reactivity; thiol mediated demethylation; iodine mediated demethylation; green chemistry; SNl-fall.; Biomaterial; lignin reaktivitet; tiol medierad demetylering; jod medierad demetylering; gron kemi; SNI-fall;

  Sammanfattning : The research  concerning lignin in high value applications has increased  during the last years due to its renewability and availability in the black liquor from pulp mills. Today  the major part of kraft lignin found  in the black liquor is used as fuel to gain energy  in the recovery boiler. LÄS MER