Sökning: "plastavfall"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet plastavfall.

 1. 1. Plast i verksamhetsavfall - kartläggning av plastavfallsströmmar i Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Plast; verksamhetsavfall; återvinning; avfallshantering; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 15–20 viktsprocent av avfallet som tas emot på det avfallseldade kraftvärmeverket Filbornaverket i Helsingborg består av plast med fossilt ursprung. Den här plasten ger upphov till direkta utsläpp av koldioxid vid energiåtervinning och står för elva procent av Helsingborgs totala växthusgasutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Rör(l)igt mål mot ökad återvinning av plast - En studie av den svenska dagligvaruhandelns mål om materialåtervinningsbara plastförpackningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Recyclable; plastic; packaging; FMCG; network management Materialåtervinningsbar; plast; förpackningar; dagligvaruhandeln; nätverk; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Packaging stands for the largest use of plastic today and increased recycling of plastic packaging must be urged to maintain our natural resources. Plastic packaging is essential in the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) industry, however the environmental impact of plastic packaging implies that the industry should take responsibility in this matter. LÄS MER

 3. 3. De största hoten mot havssköldpaddornas överlevnad och möjliga lösningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nikitta Afonso; [2018]
  Nyckelord :havssköldpadda; hot; bifångst; plastavfall; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I dagens läge möter havssköldpaddan många hot på sin väg genom livet. Som för många arter börjar prövningen direkt efter födseln. För de marina sköldpaddorna är dock många av dessa prövningar orsakade av människan. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av karboniserad LDPE som egenskapsförbättrande tillsats i nya LDPE-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Engin Cömert; [2018]
  Nyckelord :karbonisering; återvinning; miljö; LDPE;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att med hjälp av en speciell mikrovågsugn så kan man omvandla lågdensitetspolyeten (LDPE) till kemikalier med högre värde [1]. Ett försök på att omvandla plastavfall (LDPE) till en produkt med högre värde kommer att göras i detta projekt. LÄS MER

 5. 5. Impacts of increased plastic recycling in Sweden - A quantitative study of the environmental, social and economic impacts of increased plastic recycling in Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Aida Esmailzadeh Davani; [2018]
  Nyckelord :plastic recycling; energy recovery; incineration; Sweden; scenario analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The rapidly growing, global plastic production and the waste generated as an effect of this is associated with countless environmental problems. As this sector continues to expand, so will the problems. Further complicating is the fact that currently only a small proportion of plastic is being recycled or re-used. LÄS MER