Sökning: "plastic bag tax"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden plastic bag tax.

 1. 1. A Waste of Food-Waste Bags

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Julia Bergwall; [2023]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Food waste; SPCR 120; Fruit bag; Helsingborg municipality; Waste management; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : It is estimated that the average Swede throws away 61 kg of food waste annually. The more food waste there is, the more food waste bags are required. Since the implementation of a tax on thin plastic bags, grocery stores have been providing fruit bags of paper as an eco-friendly alternative. LÄS MER

 2. 2. Hur en flergångskasse kan utformas för att stimulera till köp och användning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ellen Almqvist; Mathilda Ekbladh; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tillverkningen och förbrukningen av plast är en av världens största miljöbovar. 2020 införde Sveriges regering en ökad skatt på plastbärkassar i ett försök att minska användandet av plast. Ökningen har resulterat i ett högre pris på plastbärkassar, vilket motiverar konsumenten att använda flergångskassar i stället. LÄS MER

 3. 3. Vad är väl en plastpåse värd? En studie av den svenska befolkningens genomsittliga betalningsvilja för en plastbärkasse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Alexandra Byrö; Ellinor Stensson; [2021-02-09]
  Nyckelord :Contingent valuation; Payment cards; Plastic bag tax; Plastic bag; Sweden; Willingness to pay;

  Sammanfattning : In recent years, the negative environmental effects of plastic carrier bags have increasingly been recognized. As a result, various countries, including Sweden, have adopted measures such as bans and taxes to reduce the consumption of such bags. The Swedish plastic bag tax was put in place in May 2020. LÄS MER

 4. 4. A Non-Plastic Paradise? - An Evaluation of the Swedish Plastic Bag Tax

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Microplastics; EU; evaluation; policy; environment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish tax on lightweight plastic carrier bags has been a contentious issue in the arena of national politics. There have been many debate articles, interpellations, and other expressions of opinions on the matter. LÄS MER

 5. 5. Rätt skatt på rätt plats? : En studie av hinder och drivkrafter för implementeringen av den svenska skatten på plastbärkassar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Jennifer Sjulander; [2021]
  Nyckelord :Sweden; tax; plastic bag tax; plastic carrier bags; stakeholders; plastic; implementation; barriers; drivers; driving forces; enablers; grounded theory; interview; qualitative research; skatt; plastpåseskatt; plastbärkassar; verksamheter och organisationer; plast; implementering; drivkrafter; hinder; grundad teori; intervju; kvalitativ;

  Sammanfattning : Skatten på engångsplastbärkassar som implementerades i Sverige år 2020 möttes med ideologiskt motstånd. Den forskning som gör gällande skatt på plastbärkassar finns främst i internationell kontext och är fokuserad på konsumenters beteenden och reaktioner. LÄS MER