Sökning: "plastic bag"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden plastic bag.

 1. 1. Hydrotaste

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Elenor Hansson; Olivia Falk; [2023]
  Nyckelord :Hydroponisk odling;

  Sammanfattning : This project involves a collaboration with the company Greeny Grow AB, which works with hydroponic cultivation of salad and microgreens. Today there are major problems with the trade of fruits and vegetables, where the problems involve large amounts of unnecessary flows of transformed resources such as soil and unnecessary space for cultivation. LÄS MER

 2. 2. The plastic bag ban in Kenya : A study on consumer perceptions and attitudes following the plastic bag ban in Nairobi, Kenya

  Magister-uppsats,

  Författare :Sauda Luzze; [2023]
  Nyckelord :Plastic bag ban; Kenya; Nairobi; behavioral change; attitude; perception.;

  Sammanfattning : In 2017, Kenya's government banned plastic bags, to reduce plastic waste and protect the environment. Today Kenya has one of the strictest plastic bag bans in the world. LÄS MER

 3. 3. A Waste of Food-Waste Bags

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Julia Bergwall; [2023]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Food waste; SPCR 120; Fruit bag; Helsingborg municipality; Waste management; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : It is estimated that the average Swede throws away 61 kg of food waste annually. The more food waste there is, the more food waste bags are required. Since the implementation of a tax on thin plastic bags, grocery stores have been providing fruit bags of paper as an eco-friendly alternative. LÄS MER

 4. 4. Hur ett producerande företag kan minska svinn inom packningsprocesser genom tillämpning av en Lean metod

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mikael Tomasson; Valentin Zhybchyn; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta produkterna på marknaden förpackas i en låda eller påse tillverkad av papper eller plast för att kunna lagras, skyddas under transporten och se tilltalande ut på hyllan. För tillverkande företag är det vanligt att majoriteten av tiden går åt att tillverka en produkt, och att en klar minoritet går åt att förpacka produkten, men för företaget Tiki Safety AB var det tvärtom. LÄS MER

 5. 5. Prolongation of shelf life of minimally processed spinach by combining vacuum impregnation and electric field treatments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sophia Leffler; [2022]
  Nyckelord :spinach; pulsed electric field; moderate electric field; reversible electroporation; vacuum impregnation; shelf life; metabolic activity; respiration; food engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : A continuous growth of the world population raises the importance of preserving food resources while maintaining their nutrient value. Leafy vegetables such as spinach are a food category which decay quickly, and a large amount ends up as food waste. LÄS MER