Sökning: "plastic crisis"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden plastic crisis.

 1. 1. Reframing plastic through experiences at a beach clean-up : a frame analysis of experience-based learnings at a beach clean-up for creating knowledge, building responsibility and motivation to shape individuals’ pro-environmental plastic behaviours

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jana Ricarda Busch; [2019]
  Nyckelord :plastic crisis; frames; behavioural change; pro-environmental behaviour; motivation; responsibility; beach clean-ups; citzen science project; experience-based learning; Spain;

  Sammanfattning : The plastic crisis is one of the major environmental challenges of our times. Plastic pollution impacts our health, water, tourism, fishing and overall ecosystem. Plastic debris has accumulated in natural habitats from the poles to the equator. LÄS MER

 2. 2. En ”galen” forskare och en plastbit ska rädda ditt liv : En kvantitativ studie om Karolinska Institutets kriskommunikation under Macchiariniaffären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Jonasson; Elin Bredberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka Karolinska Institutets (KI) kriskommunikation under den så kallade Macchiariniaffären. Vi kommer att undersöka detta genom att titta på hur KI kommunicerade med sina intressenter och om de använde verktyg i sin krishantering i enlighet med de riktlinjer som finns inom tidigare forskning och teorin som ligger till grund för den här studien. LÄS MER

 3. 3. Rural household waste management practices : the case of Ala Ajagbusi rural village, Nigeria

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Saheed Adebayo Abdulwakeel; [2017]
  Nyckelord :waste; govermentality; commons; private space; public space;

  Sammanfattning : Waste management practices in Ala Ajagbusi rural village, Nigeria, is a point of interaction among villagers, and between villagers and civil society organizations. The interaction is seen in the waste generation, waste sweeping, waste storage, waste disposal and collective management of waste in spaces perceived as commons. LÄS MER