Sökning: "plastindustri"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet plastindustri.

 1. 1. Hur redovisas miljöpåverkan? En studie om svenska tillverkningsföretags, inom plast- och klädindustrin, hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative:s miljöindikatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Larsson; Jennifer Liljebjörn; [2019-02-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative; miljöredovisning; plastindustri; klädindustri.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Klimathot är något som idag är problem världen över. Den negativa miljöpåverkan sker på grund av oss människor och bakom den mänskliga miljöpåverkan finns industrier som tillverkar de produkter som konsumeras världen över. LÄS MER

 2. 2. Ska ekonomin få styra miljön? : En studie om public-private partnerships

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Åse Metsävainio; [2013]
  Nyckelord :Public-private partnerships; Gislaved kommun; Ljungby kommun; näringsliv; plastindustri; miljöpolitik;

  Sammanfattning : This thesis aims at investigating the two municipality’s Gislaved and Ljungby. Where the aim is to see if there is any connections, between the type and the degree of public-private partnerships, and the municipalities obtained environment performance. LÄS MER

 3. 3. Riskabelt bruk av alkohol: Screening av riskbruksförekomst på plastindustri

  L3-uppsats,

  Författare :Christin Svensson; [2009]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes under 2009 som en väsentlig del i ett projekt vid en plastindustri i södra Sverige och syftade till att identifiera personer som har ett riskabelt bruk av alkohol samt att få dem att reflektera över sina vanor. Samtidigt önskade företaget påverka sina anställda till en sund livsstil. LÄS MER

 4. 4. Finns det någon nytta med individuell hälsopromotion i företagshälsovården?: En interventionsstudie

  L3-uppsats,

  Författare :Fredric Sparring; [2006]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utvärdera en metod för individuell hälsopromotion; hälsoprofilbedömning. Kan det påvisas att denna metod får människor att äta sundare, motionera mer, gå ned i vikt, dricka mindre alkohol, sluta röka och få en ökad upplevd hälsa? Undersökta grupper är dels en interventionsgrupp bestående av 99 personer på ett tjänsteföretag i Skaraborg dels en kontrollgrupp på en plastindustri i Skara bestående av 17 personer. LÄS MER

 5. 5. Vilka funktionskrav ställs på MPS-system för plastindustrin?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Birgersson; [2000]
  Nyckelord :MPS; materialbehovsplanering; kapacitetsbehovsplanering; plastindustri;

  Sammanfattning : Vilka funktionskrav ställs på MPS-system för plastindustrin? Vad är det för faktorer som medför att existerande standardiserade MPS-system inte kan användas inom processindustrin? Det är dessa frågeställningar ligger till grund för denna rapport. Rapporten inleds med en genomgång av hur kravspecifikationer bör utformas, vad material- och produktionsstyrning innebär samt en introduktion till process- och plastindustrin. LÄS MER