Sökning: "platelets"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet platelets.

 1. 1. Trombocytadhesion hos typ 2 diabetiker : Påverkan av blodlipider och CRP

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för klinisk kemi och farmakologiLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Jonas Turpeinen; [2021]
  Nyckelord :Typ-2 diabetes; glycoprotein; von Willebrands faktor; blodlipider; CRP;

  Sammanfattning : Type-2 diabetes has become a common disease. The complications associated with thedisease are often cardiovascular. Platelets are important components in hemostasis, one function is platelet adhesion. Platelet adhesion is the first step to form a platelet plug, together with subendothelial proteins. LÄS MER

 2. 2. An investigation of the interactions between clay nanoplatelets in the presence of monovalent and divalent salts, as well as cationic peptides utilising atomistic molecular dynamics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Mona Koder Hamid; [2020]
  Nyckelord :clay; molecular dynamics simulations; physical chemistry; fysikalisk kemi; theoretical chemistry; teoretisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Clays are negatively charged nanoplatelets with a layered silicate structure. It has been observed from small angle X-ray scattering measurements, and coarse-grained molecular dynamics simulations (CG-MD) that clay nanoplatelets are able to form stacks, known as tactoids, in the presence of divalent or multivalent counterions [8, 5]. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of an automated method for measuring hematopoietic progenitor cells to determine the start of stem cell apheresis.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk cellbiologi

  Författare :Märta Bergman; [2020]
  Nyckelord :XN-9000 Sysmex; HPC; CD34; transplantation; flow cytometry;

  Sammanfattning : Stem cell transplantation is a known treatment for various cancers. Currently most cells transplanted are collected via apheresis. An injection of growth factor is given to the patient to start the proliferation and mobilization of stem cells. LÄS MER

 4. 4. Analyzing white blood cells using deep learning techniques

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab); Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab)

  Författare :Suraj Neelakantan; Sai Sushanth Varma Kalidindi; [2020]
  Nyckelord :White blood cells; Deep learning; Convolutional neural networks; Classification; Medical device technology;

  Sammanfattning : The field of hematology involves the analysis of blood and its components like platelets, red blood cells, white blood cells. The outcome of this analysis can be vital in determining the condition of the human body and it is important to obtain accurate results. LÄS MER

 5. 5. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER