Sökning: "plats och mening"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden plats och mening.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. Hej, tja, salam: En sociolingvistisk studie om kunskaper och attityder gentemot det arabiska språket hos icke-arabiskatalande ungdomar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anes Cherigui; [2023-09-06]
  Nyckelord :arabiska; ungdomar; Göteborg; sociolingvistik; Labov; Eckert;

  Sammanfattning : Jag undersöker i vilken utsträckning som Sveriges näst största språk sett till antalet förstaspråkstalare tagit plats bland ungdomar i mitt lokalsamhälle. Till hjälp har jag utformat två frågeställningar som rör språkkunskaper och attityder till arabiskan. LÄS MER

 3. 3. Ett omöjligt uppdrag? : En kvalitativ studie om svenska lärosätens arbete med breddad rekrytering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Gafvelin Lindström; Linnea Hjelm; [2023]
  Nyckelord :breddad rekrytering; högre utbildning; trögrörliga samhällsstrukturer;

  Sammanfattning : År 2001 utvidgades högskolelagen det i Sverige ett krav på landets universitet och högskolor, där kravet uppmanade lärosätena att tillämpa breddad rekrytering vid antagningen av studenter. Syftet med lagkravet är förhoppningen om att högre utbildning ska reflektera det svenska samhället och därigenom motverka social snedrekrytering. LÄS MER

 4. 4. Activation of Place : Curating Site-Specific Art at the Luleå Biennial in 2018 and 2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Nåtoft; [2023]
  Nyckelord :Site specificity; site-specific art; site-related art; Miwon Kwon; Nick Kaye; performance; performance of space; interdisciplinary; contemporary art; curating; biennial; art biennial; Luleå; Luleå biennial; Norrbotten; Karl Sjölund; Raqs Media Collective; Maria W Horn; Kapwani Kiwanga; Platsspecificitet; platsspecifik konst; plats-relaterad konst; Miwon Kwon; Nick Kaye; performance; performance of space; interdisciplinärt; samtidskonst; curating; biennial; konstbiennial; Luleåbiennialen; Luleå; Norrbotten; Karl Sjölund; Raqs Media Collective; Maria W Horn; Kapwani Kiwanga;

  Sammanfattning : This thesis investigates how site-specific art manifest itself in different ways, specifically in the biennial format. The focus is on the Luleå Biennale, one of Scandinavia's oldest biennales that returns every two years. LÄS MER

 5. 5. Tyst stad : En studie om god ljudmiljö och blandstad vid planeringen av högljudda kulturaktiviteter

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Martin Wallenius Kral; [2023]
  Nyckelord :soundscape; environmental noise; figure-ground; hi-fi; lo-fi; ljud; stadsplanering; planering; fysisk planering; buller; blandstad; kulturaktiviteter;

  Sammanfattning : I Stockholm pratades det om klubbdöden under 2019 eftersom flera högljudda kulturaktiviteter behövt stänga i innerstaden. Den huvudsakliga anledningen var konflikter mellan boende och kulturaktiviteter om bullerstörningar som naturligt uppstår när människor ska bo, verka och leva i en tät blandstadsmiljö. LÄS MER