Sökning: "plats strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden plats strategi.

 1. 1. Konflikter i leken : En studie om pedagogers syn på konflikter i pågående leksituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Donka Dimova; [2021]
  Nyckelord :fri lek; kamratkultur; konflikter; konflikthanteringsstrategier; lek; lekharmoni och social kompetens;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en del av sitt liv som ska vara positiv. Ett av pedagogens viktigaste uppdrag som är formulerat av Skolverket är att individerna ska lära och utveckla som individ och gruppmedlem. Lek har en central roll i barns liv och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Bevarande som mål och strategi för att motverka gentrifiering : En fallstudie av utvecklingen i Sofielunds verksamhetsområde

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mattias Csanady Widlund; Gustaf Bofält; [2021]
  Nyckelord :Gentrifiering; BID; Urban förnyelse; låga hyror; governance; kultur; autenticitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker möjligheter och risker med att bedriva urban förnyelse vars intention är en utveckling som bygger på ett bevarande. Vår forskning bygger på en fallstudie av Sofielunds verksamhetsområde, en områdestyp bestående av verksamheter och industri i en central del av staden. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing : en studie om konsumentens relation till ett företag

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Karlsson; Josefine Hjelte; [2021]
  Nyckelord :Social media; Influencer marketing; Consumer behavior; Credibility; Relationshipmarketing; Attitude; Brand loyalty; Sociala medier; Influencer marketing; Konsumentbeteende; Trovärdighet; Relationsmarknadsföring; Attityd; Varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Idag är sociala medier en stor del av många människors liv och något som utvecklats markant de senaste åren. Många företag figurerar därför på sociala medier och samarbetar med kända profiler och influencers för att kommunicera ut sina produkter. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer är avgörande för prefabricerade träelement för att få en optimal transport inom byggbranschen? : En studie ur ett miljö- och ekonomiperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Matin Khagebahri; Hana Salih; [2021]
  Nyckelord :Transport; prefabricerade träelement; miljöpåverkan; fyllnadsgrad;

  Sammanfattning : A significant part of a country's transport is construction transports. This report focuses on how to optimize transport for prefabricated wood-elements. As companies depend on the transport of buildings to get materials to the construction site, reducing the environmental impact is a challenge. LÄS MER

 5. 5. Hållbara utformningslösningar och lokala förvaltningsstrategier för omvandling av befintlig kvartersstad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Joseph; Kerstin Phan; [2021]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; hållbar utformning; tillfällig arkitektur; lokal förvaltning; grön länk;

  Sammanfattning : Den globala befolkningsökningen innebär att inflyttningen till urbana samhällen stiger, och idag lever hälften av världens befolkning i städer. Att utforma stadsrum som främjar en hållbar mobilitet, blir mer tillgängliga och ger möjlighet till mer plats för grönska och nya typer av aktiviteter blir därmed en viktig strategi för en mer hållbar stad. LÄS MER