Sökning: "platsannons"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet platsannons.

 1. 1. Sökes: Kompetent, samarbetsvillig förskollärare med utvecklingslust : En kvalitativ studie som undersöker förskolläraren och yrkesrollen i Arbetsförmedlingens platsannonser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Hanna Blomstrand; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; yrkesroll; platsannons; diskursanalys; kompetens; samarbete; ledarskap; utveckling; undervisning; omsorg;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur platsannonser kan bidra till konstruerandet av förskolläraren och yrkesrollen. 30 platsannonser från Arbetsförmedlingens platsbank analyserades utifrån ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt för att besvara forskningsfrågorna: Vilken bild av förskolläraryrket framträder i arbetsförmedlingens platsannonser? samt Vilken bild av förskollärarens person framträder i arbetsförmedlingens platsannonser? Resultatet visar att flera diskurser kring förskolläraren och yrkesrollen framträder i platsannonserna. LÄS MER

 2. 2. Kan du prata flytande kod? : En studie om hur programmeringsstudenter upplever krav i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Nora Darejati; Emil Cederslätt; [2022]
  Nyckelord :Programming; computer science; IT; women; equality; job advertisements; requirements; characteristics; recruitment; Programmering; datavetenskap; IT; kvinnor; jämställdhet; platsannonser; krav; egenskaper; rekrytering;

  Sammanfattning : Bristen på kvinnor inom IT-branschen är något som uppmärksammats i många år. I Sverige finns det fortfarande en underrepresentation av kvinnor inom branschen, och företag har därför svårt att rekrytera kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Vilka personliga egenskaper efterfrågas vid rekrytering av HR-specialister? En innehållsanalys av könskodade platsannonser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lovisa Skoglundh; [2022]
  Nyckelord :könskodning; genus; personliga egenskaper; platsannons; HR-specialist; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att kartlägga hur platsannonser för den kvinnodominerade yrkesgruppen HR-specialister idag är formulerade när det gäller efterfrågade personliga egenskaper. Syftet är vidare att analysera om dessa egenskaper är könskodade samt att kartlägga vilka konsekvenser som kan uppstå för företag och den sökande om de efterfrågade personliga egenskaperna i platsannonser formuleras relaterade till genus. LÄS MER

 4. 4. ”Jag ville förmedla, jag söker inte personal för barnpassning” : en intervjustudie av rektorers förståelse av fritidslärares arbetsuppgifter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petra Andersson; [2021]
  Nyckelord :fritidshemmet; lärare i fritidshem; platsannons;

  Sammanfattning : Inledning Grundskolan har sedan lång tid tillbaka bestått av olika lärarkategorier med en gemensam grundtanke om att komplettera varandra i elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling. Lika länge har fritidslärarnas arbetsuppgifter under arbetsdagen varit oklara och i många fall av varierande slag. LÄS MER

 5. 5. Kan övergången till tillitsbaserad styrning och ledning utläsas i platsannonser? - En analys av platsannonser från två decennier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefin Halldén; Åsa Björkdahl; [2020-09-02]
  Nyckelord :New Public Management; Tillitsbaserad styrning och ledning; Platsannons;

  Sammanfattning : In recent years, Swedish public sector has undergone a change in its governance and management model, from the so called New Public Management to a model where trust plays a key role. In comparison to the more heroic vision of a strong leader within New Public Management, Trust-leadership attaches importance to the leader being humble and trusting his or her employees, which achieves mutual trust between the manager and the employees. LÄS MER