Sökning: "platsbehov"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet platsbehov.

 1. 1. Möjligheter för gruppering av djur i AMS-stall : en kvalitativ intervjustudie samt analys av planritningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Nilsson; [2019]
  Nyckelord :planlösningar; AMS-stall; platsbehov; gruppindelning;

  Sammanfattning : Ett väl utformat stall är grunden för en framgångsrik mjölkproduktion. I AMS-stall är det viktigt att ha lösningar för separation av djur för olika åtgärder som seminering och sjukdomsbehandling som medger en snabb och säker djurhantering. Det finns många olika sätt för hur planlösningen är utformad i stall med AMS. LÄS MER

 2. 2. Design av taktad monteringslina för glasformningssektioner

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Erik Jonasson Lybeck; Andreas Pettersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bucher Emhart Glass är ett världsledande företag inom glasformningsindustrin. De producerar maskiner som används vid tillverkning av glasförpackningar, så som till exempel glasflaskor, matburkar och vid förpackning av medicin. LÄS MER

 3. 3. Går det att planera för bildelning? : En studie av förutsättningar för möjlig utveckling av bildelningskoncept

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Oskar Sirland; [2013]
  Nyckelord :Carsharing; car sharing; infrastructure; planning; construction project; parking solution; parking; Bildelning; bilpool; infrastruktur; planering; byggnadsprojekt; parkeringslösning; parkering;

  Sammanfattning : De senaste åren har tekniska förutsättningar, ekonomiska behov och ökade miljöproblem lett till en utveckling bort från massbilism i många av OECD-länderna. Allt fler deltar allt oftare i att dela resurser som ett sätt att minska de allt ökande kostnader som det innebär att äga och driva ett privatfordon. LÄS MER