Sökning: "platsidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet platsidentitet.

 1. 1. Gro tillsammans. En kvantitativ studie om stadsodling & lokalt engagemang i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Elin Ginstrup; Sissel Rosengren; [2023-06-27]
  Nyckelord :“Stadsodling”; “Stadsnära Odling”; “Odlarförening”; “Gemenskapsodling”; “Lokalt engagemang”; “Stewardship”; “Platsanknytning”; “Platsidentitet”; “Social anknytning”;

  Sammanfattning : Stadsodling används alltmer som en strategi för att främja hållbar utveckling inom städer. Det kan även ses som en form av engagemang där specifika odlingsplatser ger upphov till starkare platsanknytning, som i sin tur kan leda till ökat lokalt engagemang och ‘stewardship’ för platsen och närområdet. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser mellan människa och natur : En kvalitativ studie om äldres tillgänglighet till grönområden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Elin Lindgren; [2023]
  Nyckelord :accessibility; elderly; human-nature; socio-cultural values; urban green spaces;

  Sammanfattning : Ekosystemtjänster har varit ett sätt att försöka värdera naturens tjänster till oss människor men har samtidigt bidragit till en separation mellan natur och människa. Det är ett kvantitativt ramverk som har svårigheter att ta hänsyn till de sociokulturella värdena. LÄS MER

 3. 3. Att vara och verka på en plats : en studie om små livsmedelsföretagare i Falköpings kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristina Isaksson; [2023]
  Nyckelord :företagande; livsmedelsföretag; nätverk; plats; platsidentitet;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks små livsmedelsföretagare på landsbygden och deras relation till plats och nätverk. Studien utgörs av fyra kvalitativa intervjuer med små livsmedelsföretagare i Falköpings kommun. LÄS MER

 4. 4. Det Samtida Planeringsidealet 5-Minutersstaden : Applicerat Inom En Svensk Kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Morgan Book; Russ Teneryd; [2023]
  Nyckelord :Ystas kommun; planeringsideal; 5-minutersstaden; hållbarhet; livskvalitet; mobilitet; Norra Djurgårdsstaden; Hamnstaden;

  Sammanfattning : Varje tidsepok har sina ideal för hur städerna ska se ut. I den tid som vi lever i så är fokus på hållbarhet och hur vi kan minska klimatpåverkan, men också livskvaliteten i städerna som har blivit allt mer aktuellt de senaste decennierna (Europeiska Unionen, 1999. 7). LÄS MER

 5. 5. Resurser och rättigheter : en undersökning av gruvindustrins inverkan i svenska Sápmi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Dahl; Selma Frykholm; [2023]
  Nyckelord :Samer; gruvetablering; platsidentitet; samisk kulturhistoria; rennäring; ILO 169; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Den här undersökningen studerar intresseskonflikten mellan de renägande samerna och gruvnäringen i svenska Sápmi till följd av den gröna omställningen. Med bakgrund i historien och juridiken används teorier gällande platsidentitet och historietolkning samt hållbar utveckling för att analysera tre gruvkonflikter där problematiken stärks och förklaras med hjälp av tre empiriska intervjuer. LÄS MER