Sökning: "platsidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet platsidentitet.

 1. 1. Vägfärjans kritiska värden Vägfärjans betydelse för uppfattningen om platsidentitet i ett skärgårdslandskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Filip Kyldal; [2021-06-15]
  Nyckelord :place identity; sense of place; bridging island; cultural heritage; critical heritage;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:21.... LÄS MER

 2. 2. En småstad i staden : Hur plats görs i Årsta

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Erika Parmsund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur plats görs och hur platskänsla uppstår i stockholmsförorten Årsta. Materialet består av promenadintervjuer med sex årstabor. Promenadintervjun som metod är viktig för undersökningen, då den ger en ny typ av kunskap om relationen mellan människa och plats. LÄS MER

 3. 3. Ostlänken & Fjärde storstadsregionen : En fallstudie av hur osäkerhet och regional samverkan hanteras i den kommunala översiktsplaneringen i Norrköping och Linköping

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Moa Kjellberg; Maria Öiås; [2021]
  Nyckelord :Ostlänken; fjärde storstadsregionen; mellankommunal planering; regional planering; funktionell region; polycentrisk utveckling; platsidentitet; platsmarknadsföring; osäkerhet; strategisk planering;

  Sammanfattning : Vid stora infrastrukturprojekt påverkas den kommunala fysiska planeringen, men frågan är hur? Denna kandidatuppsats ämnar undersöka detta genom en fallstudie av hur det nationella infrastrukturprojektet Ostlänken har påverkat den kommunala och mellankommunala planeringen som genomförts i den fjärde storstadsregionen, en funktionell region bestående av Norrköping och Linköping. Platsidentiteten fjärde storstadsregionen uppkom för att uppmärksamma regionens nationella och internationella position som en av Sveriges främsta storstadsregioner tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö. LÄS MER

 4. 4. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; park; tävlingsförslag; tri-valent design; rekreation;

  Sammanfattning : Detta arbete visar hur en flygplats kan omgestaltas till en stadsdelspark med målet att ge platsen en identitet och där befintliga kvaliteter kombineras med sociala, ekologiska och estetiska värden. Gestaltningen genomförs inom ramen av den internationella idétävlingen Malmi flygplatspark, där avsikten är att komma med nya innovativa sätt att omgestalta den nedlagda flygplatsen till en stadsdelspark. LÄS MER

 5. 5. Ångbåtsparken : tt gestaltningsförslag om att bevara ett varande

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefine Berglund; [2021]
  Nyckelord :platsidentitet; hamnmiljö; bevarande; varande; karaktär; inneboende kvalitéer; havsbad; urbana bad; klimatskydd; kajstråk; marin miljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER