Sökning: "platslöshet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet platslöshet.

 1. 1. Århundradets Kärleksnarcissism : Plats, skrivandet och konsumtionen av den andre i Århundradets kärlekssaga och Århundradets kärlekskrig

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2020]
  Nyckelord :Narcissism; Liberalism; place; writing; power; love relationship; subject; violence; atopic otherness; consuming; Tikkanen; Witt-Brattström; Narcissism; Liberalism; Århundradets kärlekssaga; Århundradets kärlekskrig; kärlek; den andre; atopi; Byung-Chul Han; konsumtion; blick; platslöshet; frigörelse; våld; subjektets inåtvända våld; kärleksrelation; makt; kön;

  Sammanfattning :   Den här uppsatsen undersöker hur kärleksrelationen skrivs fram i två poetiska verk; Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga och Ebba Witt-Brattströms Århundradets kärlekskrig.  Syftet med uppsatsen är att se till hur plats, blick och skrivandet samverkar i framskrivandet av kärleksrelationen. LÄS MER

 2. 2. There is no there, there : om platslöshet i fysisk planering

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Katrina Ekelund; [2010]
  Nyckelord :platslöshet; ickeplatser; platser; stadsmiljöer; Malmö;

  Sammanfattning : The vizualisation and creating of places is an essential part of physical planning. The notion of places as placeless, is likewise of importance for the creating of places. LÄS MER

 3. 3. Att vänta eller förvänta - En studie av flygresenärers förväntningar på flygplatsers butiksutbud

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Marie Klintberg; Sofhie Lundmark; Sophie Wiklund; [2008]
  Nyckelord :konsumtion; resenärer; flygplats; plats; ickeplats; platslöshet; liminal plats; handelsplats; inrikesterminal; Trade; Handel; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår magisteruppsats är att undersöka kunders förväntningar på butiksutbudet i förhållande till en plats som från början inte varit ämnad för handel av varor och tjänster men som nu är under förändring.Vi har använt oss av en kombinerad strategi. LÄS MER

 4. 4. En plats - En identitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

  Författare :Jenny Gleisner; [2006]
  Nyckelord :social anthropology; place; wall; border; identity; name; nun; convent; The Convent of St. Birgitta; Pax Mariae; Vadstena; socialantropologi; plats; mur; gräns; identitet; namn; nunna; kloster; S: ta Birgittas kloster Pax Mariae; Vadstena;

  Sammanfattning : We live in a society where we are not bound to one place. We are encouraged to be mobile and constantly moving between different locations. The life in a convent is a contrast to this; nuns live at a specific place they are bounded to by vows and can not leave. The sisters in the convent of St. LÄS MER