Sökning: "platsmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet platsmarknadsföring.

 1. 1. Den solitära kommunikatören : En kvalitativ undersökning av hur organisationskultur och verksamhetslogik i den lilla kommunen påverkar förutsättningar till kommunikation och marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Markus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :organizational communication; organizational culture; site marketing; business logic; communication; public administration; organisationskommunikation; organisationskultur; platsmarknadsföring; verksamhetslogik; kommunikation; offentlig förvaltning; kommunikatör;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för vad som ger verksamheter inom offentlig förvaltning rätt förutsättningar för att lyckas med sin marknadsföring och kommunikation. Detta genom att studera verksamhetslogik, organisationskultur och varumärkesorientering genom en enkätundersökning och semistrukturerad intervju med den ende kommunikatören i Söderköpings kommun. LÄS MER

 2. 2. Platsmarknadsföring : Ett verktyg för att hantera demografiska utmaningar?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Svensson; [2022]
  Nyckelord :platsmarknadsföring; fysisk planering; demografiska utmaningar; narrativ;

  Sammanfattning : Flera kommuner i Sverige har demografiska utmaningar i form av en minskande och åldrande befolkning, vilket inte är unikt för Sverige. Medellivslängden har ökat både i Sverige och globalt (SCB, 2021:5). Det kan finnas olika anledningar till att en minskande och åldrande befolkning upplevs som utmanande. LÄS MER

 3. 3. Är planering marknadsföring? : En studie om marknadsföring och stadsbyggnadsideal i Malmö

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ottilia Ljung; Sonia Tibblin; [2022]
  Nyckelord :Fysisk planering; Marknadsföring; Malmö; Planering; Platsmarknadsföring; Stadsbyggnadsideal; Urbanmorfologi.;

  Sammanfattning : Platsmarknadsföring är en strategi som fått allt större plats i kommuners arbete. Uppsatsen syftar till att undersöka platsmarknadsföring som planeringsstrategi och förstå vad platsmarknadsföring bidrar till. LÄS MER

 4. 4. Vilka roller och intentioner har era invånare? : En studie om platsambassadörskap online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mia Nilsson; Emelie Hansson; Felicia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Place branding; ambassadorship; place brand ambassador; social media; resident; brand ambassador behavior; user-generated content.; Platsvarumärke; ambassadörskap; platsvarumärkesambassadör; sociala medier; invånare; brand ambassador behavior; user-generated content.;

  Sammanfattning : Forskning visar att platsmarknadsföring som strategi används alltmer frekvent. Städer och platser uppfattas inte längre som konstanta utan befinner sig i en ständig utvecklingsprocess och behöver hanteras därefter. LÄS MER

 5. 5. Myten om Åre : En semiotisk multimodal textanalys av platsvarumärket Åre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emilia Finné; Jenny Kästel; [2022]
  Nyckelord :gentrification; tourism; place brand; social class; Åre; gentrifiering; turism; platsvarumärke; klass; Åre;

  Sammanfattning : I egenskap av att vara en av Sveriges största turistorter lockar Åre cirka en miljon besökare per år. För många handlar orten om skidåkning och turismen bidrar med många jobbmöjligheter till den jämtländska byn som ofta beskrivs som lilla Stockholm. LÄS MER