Sökning: "platsmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet platsmarknadsföring.

 1. 1. Trygghetens intagande av en plats - i arkitekturen, som social ordning och som attraktivitetsattribut : En kvalitativ studie av trygghetens dimensioner på Strängnäs resecentrum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Agneta Loberg; [2020]
  Nyckelord :Trygghet; Brottsförebyggande; Social ordning; Attraktivitet; Platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur tryggheten har intagit Strängnäs resecentrum. Strängnäs resecentrum beskrivs i lokala medier vara en otrygg plats på grund av stökiga ungdomar i grupp. Samtidigt framställs Strängnäs resecentrum vara en viktig plats för stadens attraktivitet, enligt kommunala dokument. LÄS MER

 2. 2. FREDSTAN - Kommersialiseringen av Sydöstra city i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Erik Jonsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :det offentliga rummet; platsmarknadsföring; entreprenörsurbanism; bytesvärde; bruksvärde; privaWsering; offentlig-privata samarbeten;

  Sammanfattning : Public space is an indispensable part of all urban spaces and is central to successful placemarkeWng of a posWndustrial city. Public spaces also carry social, economic and symbolicvalues. The planning of these public spaces is oaen achieved though public-privet partnerships.The balance in this relaWonship will manifest in the physical space. LÄS MER

 3. 3. Platsidentitet i översiktsplanen : en fallstudie om storstadsnära landsbygd

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Wiström; [2019]
  Nyckelord :platsidentitet; landsbygd; platsmarknadsföring; översiktsplan;

  Sammanfattning : I en storstadsregion som Stockholm där både befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten är hög blir det tydligt att staden och tätorten är det som i första hand presenteras som utvecklingsbar. Staden ses som det främsta föremålet för samhällsplanering. LÄS MER

 4. 4. Platsmarknadsföring och kommuner : En studie av tre svenska kommuners framtagning och användning av ett platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lisa Palm; [2019]
  Nyckelord :Platsmarkandsföring; platsvarumärke; kommuner; varulogik; tjänstelogik.;

  Sammanfattning : This study aims to examine three Swedish municipalities place brand. The three municipalities Uppsala, Västerås and Enköping have been chosen as case studies based on their size since each of them represents a big, medium and a small sized municipality. LÄS MER

 5. 5. Välkommen till (Visit) Dalarna : En intervjubaserad studie om medarbetarnas ambassadörskap på destinationsbolaget Visit Dalarna

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Bröms; [2019]
  Nyckelord :medarbetare; medarbetarskap; ambassadör; engagemang; kunskap; varumärke; platsmarknadsföring; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : This study examines co-workers’ roles as organisational and brand ambassadors. The purpose is to investigate to which extent the co-workers at the destination organisation Visit Dalarna act as ambassadors for the organisation and how this relates to the brand. LÄS MER