Sökning: "platsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet platsskapande.

 1. 1. I en liten spricka i strukturen… : En observationsstudie av förskolebarns aktörskap genom platsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Carina Andersson; [2022]
  Nyckelord :agency; creating space; interpretive reproduction; peer cultures; preschool; time space; aktörskap; platsskapande; tolkande reproduktion; kamratkulturer; förskola;

  Sammanfattning : The preschool is often looked upon as an institution for the parents and guardians, with an aim to influence the children. If we change the perspective, from the adult to the child´s perspective, we might find that the preschool with its places and activities is created by the children who live their everyday lives there. LÄS MER

 2. 2. "De yngsta är aldrig så upptagna som när det regnar" : En kvalitativ intervjustudie om pedagogernas perspektiv av platsskapande för toddlare och av toddlare i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Lindblom; Sofia Håkansson; [2022]
  Nyckelord :affordance; action offers; location creation; outdoor environment; affordance; handlingserbjudanden; platsskapande; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra pedagogernas uppfattning om platsskapande och materialens erbjudanden i utomhusmiljön utifrån toddlarna. Studien utgår från affordance teorin, då den utgår från material och miljöns handlingserbjudanden. LÄS MER

 3. 3. Geoterapi : Tidsresemetodikens roll i en Antropocen verklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Tidsresemetodiken; Klimatångest; Kulturarvspedagogik; Kulturarvsterapi; Antropocen; Planetära geografier; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : I Antropocen aktualiseras allt oftare diffusa planetära geografier som kan vara svåra för människorna att greppa, en konsekvens som detta har på oss är exempelvis klimatångest. Denna undersökning syftar till att undersöka hur väl tidsresemetodiken, som är en kulturarvspedagogisk metodik framtagen vid Kalmar läns museum, kan koppla stora geografier till lokala platser. LÄS MER

 4. 4. En etnografisk studie om barns plats- (och identitets)skapande i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Hjertqvist; [2021]
  Nyckelord :Förskolans utomhusmiljö; barns platsskapande; barns identitetsskapande; social interaktion; social koreografi;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur barn skapar och kommunicerar platser i förskolans utomhusmiljö. Detta harundersökts i form av en etnografisk studie på en förskola. LÄS MER

 5. 5. Konstens plats i det urbana rummet : En studie av Hammarkullen Urban Art 2017

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ellen Ahrnbom; Felicia Gauffin Jatta; [2021]
  Nyckelord :Urban Art; Unsanctioned Street Art; Street Art Festival; Place Identity; Public Spaces; Urban konst; Icke-sanktionerad gatukonst; Konstfestival; Instrumentella verktyg; Platsidentitet; Offentliga rum;

  Sammanfattning : Denna studie menar att det i arkitekturens mellanrum, där vardagslivet tar plats, sker intressanta handlingar som sätter sin prägel på staden och dess invånare. Med ett fokus på urban konst och främst konstfestivaler i det urbana rummet undersöks den offentliga konstens olika ingrepp på platsen och de sociala gemenskaperna i målet att skapa en socialt hållbar stad. LÄS MER