Sökning: "platsspecifik"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet platsspecifik.

 1. 1. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Li Skillö; [2021]
  Nyckelord :parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. LÄS MER

 2. 2. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Saleh; [2020]
  Nyckelord :Sankt Lars; gravplats; förvaltning; ; governance; autoetnografi; kulturarv; styrning; Lund; Staffanstorp; korrektionsanstalt;

  Sammanfattning : Sankt Lars sjukhusområde i Lund kopplar samman ett historiskt arv av korrektionsanstalter och en tidigt modernistisk syn på grönskans välgörande egenskaper med en samtida stadsutvecklingsvurm. Sankt Lars gravplats befinner sig i skärningspunkten mellan olika intressenter, offentliga såväl som privata, med en bristfällig förvaltningsgrad som konsekvens. LÄS MER

 3. 3. Frihamnen och platsens betydelse : landskapsarkitektens och kommunens syn på en platsspecifik utveckling av Frihamnen, Göteborg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Beata Willeborn; [2020]
  Nyckelord :site; plats; platsspecifik; Frihamnen; Göteborg;

  Sammanfattning : I Göteborg planeras ett stort omvandlingsprojekt av Frihamnen. Frihamnen var tidigare ett hamnområde i Göteborgs inre hamn, men efter expansioner av Göteborgs hamn har all verksamhet flyttat längre ut från staden. LÄS MER

 4. 4. Vägledning i naturen : gestaltningsförslag för naturvägledning i landskapet vid Kung Björns hög i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Carl Henning; Stina Johansson; [2020]
  Nyckelord :naturum; naturvägledning; utomhus; natur; upplevelse;

  Sammanfattning : Idag utövar nästan varje svensk friluftslivsaktiviteter. Människans relation till naturen har genom tiderna förändrats och samtidens urbanisering kan distansera människan ifrån dess sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Bland strandade moln : om en plats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ivar Michélsen; [2020]
  Nyckelord :Christophe Girot; Four Trace Concepts in Landscape Architecture; plats; landskapsarkitektur; fenomenologi; upplevelse; analys genom syntes; Gotland;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att återgå till platsen, genom att intuitivt undersöka upplevelsen av en plats på södra Gotland, Vändburg, för att kunna presentera, i det här fallet två, gestaltningsidéer för platsspecifik landskapsarkitektur. För att göra det har den schweiziska landskapsarkitekten Christophe Girots metod Four Trace Concepts in Landscape Architecture (1999) använts för att undersöka platsen Vändburg. LÄS MER