Sökning: "platsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet platsutveckling.

 1. 1. Sökandet efter de osynliga värdena : medborgarlett gestaltningsförslag för hållbar platsutveckling på Prärieparken i Hjo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isabella Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :site development; sustainability; urban development; ecosystem services; citizen dialogue; designed living environment; cultural values; intangible cultural values; platsutveckling; hållbarhet; stadsutveckling; ekosystemtjänster; medborgardialog; gestaltad livsmiljö; kulturvärden; immateriella kulturvärden;

  Sammanfattning : This bachelor thesis have emerged in the context of the garden and landscape crafts program at the University of Gothenburg, Department of Conservation. The essay is based on a case study where a small city park in the old wooden town of Hjo, Västra Götaland, Sweden, is threatened by exploitation. LÄS MER

 2. 2. Platspyramiden : en analysmodell för platsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Platsutveckling; placemaking; platsanalys; Nytorget; Brunkebergstorg; Hökarängen; landskapsarkitektur; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Offentliga platser är den komponent som bär största delen av stadens värden. Många kommuner i Sverige möter utmaningar kopplade till livskvaliteten i staden, vissa på grund av en snabbt växande befolkning och andra på grund av at krympande befolkning. LÄS MER

 3. 3. SLUTET : ÖPPET

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lisa Drakenberg; [2023]
  Nyckelord :Nynäshamn; Landfjärden; mussla; produktion; odling; korrugerad plast;

  Sammanfattning : This project studies a strategy for sustainable place-led development where the availability and activation of a cultural and ecological important location is used as a method to enable a development in concurrence with nature. Social and cultural values are also protected and amplified in the project that proposes a mussel farm which serves as a water purifier of Landfjärden, one of many bays in the Baltic Sea that suffers from eutrophication. LÄS MER

 4. 4. Ljuset i tunneln : En kvalitativ studie om områdesutveckling i utsatta områden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Dilara Maasoglu; [2022]
  Nyckelord :Områdesutveckling; platsutveckling; utsatta områden; samhällsplanering; trygghet; brottslighet; insatser; samverkan; brottsprevention; CPTED; Jane Jacobs; kollektiv förmåga; socialt kapital; sociala risker; fasteorin; Klockaretorpet; Rannebergen; Gårdsten.;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att identifiera lärdomar från två tidigare utsatta områden (Rannebergen i Göteborg och Klockaretorpet i Norrköping) och ett tidigare särskilt utsatt område (Gårdsten i Göteborg). Intervjuer med polis, kommun, socialförvaltning, bostadsbolag och civilsamhälle har genomförts i varje stadsdel för att undersöka vilka insatser och åtgärder som har genomförts av aktörerna i områdena. LÄS MER

 5. 5. Temporär urbanism som medel för en socialt hållbar stadsutveckling : att arbeta med sommargågator och utvärdering av dem

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Louise Eklund; Sofia Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :Utvärdering; uppföljning; resultathantering; sommargågator; temporär urbanism; temporära åtgärder; stadsutveckling; platsutveckling; sociala värden; social hållbarhet; attraktivitet; trygghet; tillgänglighet; vistelsemiljöer; kvantifiering; mätbarhet; kvalitativ; kvantitativ; reliabilitet; validitet;

  Sammanfattning : Som kreativt och innovativt planeringsverktyg har företeelsen temporär urbanism blivit alltmer populär de senaste åren. Temporär urbanism innebär att åtgärder tillämpas för att förändra en plats under en begränsad tid. LÄS MER