Sökning: "platsvarumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet platsvarumärke.

 1. 1. Myten om Åre : En semiotisk multimodal textanalys av platsvarumärket Åre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emilia Finné; Jenny Kästel; [2022]
  Nyckelord :gentrification; tourism; place brand; social class; Åre; gentrifiering; turism; platsvarumärke; klass; Åre;

  Sammanfattning : I egenskap av att vara en av Sveriges största turistorter lockar Åre cirka en miljon besökare per år. För många handlar orten om skidåkning och turismen bidrar med många jobbmöjligheter till den jämtländska byn som ofta beskrivs som lilla Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Nordlander; Emma Portar; [2021]
  Nyckelord :städers image; negativ image; platsvarumärke; strategisk kommunikation; Malmö; city image; negative image; place brand; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. LÄS MER

 3. 3. Sverige genom främmande ögon: En kvalitativ studie om hur tvärkulturell kommunikation kan stärka ett internt platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maxilia Davidson; Emelie Rosdahl; [2021]
  Nyckelord :tvärkulturell kommunikation; intern platsvarumärkning; etnocentrism; semiotiska resurser; cross-cultural communication; internal place brand; ethnocentrism; semiotic resources; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har skett stora förändringar i resebeteendet, inte minst under covidpandemin. Det ökade intresset för att resa inom landet förväntas bestå och ett lands varumärke samt identitet spelar en betydande roll för turistnäringen. LÄS MER

 4. 4. Sverige, lovar guld och gröna skogar? - En multimodal analys av hur semiotiska resurser och visuell framing används inom platsvarumärkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Matilda Zeneli; Julia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :place brand; place identity; semiotic resources; visual framing; strategic communication; COVID-19; platsvarumärkning; platsidentitet; semiotiska resurser; visuell framing; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Turistindustrin runt om i världen fick snabbt anpassa sig till de restriktioner för resor som tillkom i samband med COVID-19. Visit Sweden, Sveriges officiella organisation för turism, bestämde sig för att lansera en kampanj som använder strategier inom platsvarumärkning för att uppmuntra svenskar att agera turister i sitt eget land. LÄS MER

 5. 5. Destinationsutveckling utifrån potential : En studie av Nynäshamn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Helena Demir; Yosuf Jaber; Agnieszka Ratajczak; [2020]
  Nyckelord :Destination; Development; Cooperation; Tourism; Stakeholders; Archipelago; Place branding; Place marketing; Destination; Utveckling; Samarbete; Turism; Aktörer; Skärgård; Platsvarumärke; Platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Turismens tillväxt är beroende av hur en destination kan uppfylla besökarnas behov. För att kunna tillfredsställa dessa behov krävs samarbeten mellan olika branscher på destinationen. Samarbetsnivån mellan kommun, privata aktörer och lokalinvånare är en avgörande faktor för utvecklingen på destinationen. LÄS MER