Sökning: "plattbärlag"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet plattbärlag.

 1. 1. Punching shear in concrete flat slabs supported on slender edge steel columns

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Pasha Jalal; Jose Andres Perez; [2020]
  Nyckelord :Punching shear; ATENA; FEA; precast slab; flat slab; top and foot plate.; Genomstansning; ATENA; FEA; plattbärlag; pelardäck; topp- och fotplåt.;

  Sammanfattning : Punching shear is a failure mechanism caused by concentrated loads, creating a crack pattern that resembles a cone shape or piece of pie starting from the top surface of the slab and prolongs downwards. When the total shear force is greater than the shear resistance of the slab, it may eventually lead to punching shear failure. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av plattbärlag enligt gällande föreskrifter : med hjälp av FEM-Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Josef Osman; [2020]
  Nyckelord :concrete; design; FEM-Design; filigree slab; lattice girder element; slab; strip-method; betong; bjälklag; dimensionering; FEM-Design; filigranbjälklag; plattbärlag; strimle-metoden;

  Sammanfattning : This thesis aims to reduce the reinforcement areas in lattice girder elements after large amounts have been observed in several projects. Existing handbooks and materials for designing lattice girder elements have been analyzed. LÄS MER

 3. 3. Val av bjälklag : En jämförelse av massivt betongbjälklag, plattbärlag och samverkansbjälklag av trä och betong ur ekonomi och miljösynpunkt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Agnes Loneberg; Linnea Kvarnvik; [2020]
  Nyckelord :Composite slab; cost assessment; filigree floor slab; Life Cycle Assessment; multi criteria analysis; slabs; solid concrete slab; Bjälklag; hybridbjälklag; kostnadsanalys; livscykelanalys; massivt betongbjälklag; multikriterieanalys; plattbärlag; samverkansbjälklag;

  Sammanfattning : Purpose: In 2016, the construction industry produced 21% of Sweden's total carbon dioxide emissions. To reduce these emissions, an alternative is to choose building components from an environmental perspective. At the same time, the client of the building wants to keep the costs of production down. LÄS MER

 4. 4. TIDSÅTGÅNG VID STOMMONTAGE - En jämförelse mellan KL-träelement och platsgjuten betong

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oscar Hellgren; Emil Larsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; CLT-frame; concrete frame; production time; plannin; KL-trä; KL-trästomme; betongstomme; tidsåtgång; planering;

  Sammanfattning : KL-träelement används som stommaterial i allt fler flerbostadshusprojekt i Sverige, då det fortfarande är en relativt ny metod är det intressant att undersöka den närmare. Vid val av stomme är byggtiden ofta en viktig faktor och därför ligger montagetiden till grund för jämförelsen i studien. LÄS MER

 5. 5. Livscykelanalys på stommaterial - En jämförande livscykelanalys med fokus på koldioxidutsläpp och energianvändning.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Jessica Lundgren; Hanna Westbom; [2018]
  Nyckelord :Life cycle analysis; environmental impact; carbon dioxide; energy consumption; frame material; wood; concrete.; Livscykelanalys; miljöpåverkan; koldioxid; energiförbrukning; stommaterial; trä; betong.;

  Sammanfattning : I Sverige släpper byggbranschen ut cirka 10 Mton koloxid varje år, vilket motsvarar 17% av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. När det kommer till energianvändningen står byggindustrin för cirka 99 TWh, den energianvändningen motsvarar 32 procent av den totala energianvändningen i Sverige. LÄS MER