Sökning: "plattform-som-en-tjänst Heroku"

Hittade 1 uppsats innehållade orden plattform-som-en-tjänst Heroku.

  1. 1. Teaching Cloud Deployment

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Hannah Farjami; Simon Agartz Nilbrink; [2019]
    Nyckelord :cloud computing; Platform-as-a-Service; cloud deployment; cloud services; Heroku; Cloud Foundry; OpenShift; education.; Molntjänster; driftsättning; molnet; plattform-som-en-tjänst Heroku; Cloud Foundry; OpenShift; utbildning;

    Sammanfattning : In today’s IT-landscape cloud computing is one of the hottest topics. There are many emerging uses and technologies for the cloud. Deployment of applications is one of the main usages of the cloud today. This has led to companies giving developers more responsibilities with deployment. LÄS MER