Sökning: "plattformar"

Visar resultat 1 - 5 av 891 uppsatser innehållade ordet plattformar.

 1. 1. LIVET SOM EN SCEN - En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras vardagliga liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nadine Gustafsson; [2022-02-24]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; plattformar; medieproduktion; producenter; innehålls-producenter; amatörkultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur influencer-yrket påverkar influencers och deras familjers vardagsliv. Det finns inte mycket forskning kring detta, vilket gör att denna studie kommer fokusera på tidigare forskningsgap inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Konsten att leda på distans -En kvalitativ studie om möjligheter och begränsningar att kommunicera digitalt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Strömqvist; Adam Roswall; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De två senaste åren har varit krävande både för människor och deras arbetsplatser när man har tvingats att anpassa sig efter den nuvarande pandemin. Arbetssituationen har förändrats på så sätt att många inte längre arbetar på plats, utan mycket av arbetet sker hemifrån. LÄS MER

 3. 3. AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilde Skånvik; [2022-02-09]
  Nyckelord :Juridik; Internet; Inomobligatoriskt skadestånd; Avtalsfrihet; Allmänna villkor; Sociala medier; Meta; Instagram; Användarvillkor; Tillsynsrådet;

  Sammanfattning : Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. LÄS MER

 4. 4. Schabloner med friktioner? Är ett schablonbeskattat mikroföretagarkonto lösningen på gigekonomins skatterättsliga problem? 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Hultgren; [2022-02-04]
  Nyckelord :Skatterätt; Gigekonomi; Schabloner; Giggare; Plattformsekonomi; Delningsekonomi; Arbetstagare; Arbetsgivare; Inkomstslaget tjänst; Inkomstslaget näringsverksamhet;

  Sammanfattning : Fenomenet gigekonomi har uppkommit tillsammans med digitaliseringens framfart. Vad som anses vara gigekonomi är dock inte klart definierat, vilket resulterat i att forskningen och statistiken inte använder begreppet koherent. LÄS MER

 5. 5. Den digitala andrahandsmarknadens legala tomrum. Osäkerheten och komplikationerna kring försäljningen av begagnade datorspel.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isa Malmros; [2022-01-28]
  Nyckelord :Andrahandsmarknad; Digitala varor; Datorspel; EU; Försäljningsprincipen; Immaterialrättslig konsumtion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en upphovsrättslig undersökning av andrahandsmarknaden för datorspel, hur den påverkas av det allt vanligare digitala formatet och om lagstiftaren behöver ingripa för att skydda denna marknad. Detta görs genom en undersökning av det nuvarande rättsliga läget kring andrahandsmarknaden för datorspel; en genomgång av de fördelar som finns med att ha en andrahandsmarknad för datorspel samt för digitala varor; och till sist en komparativ jämförelse mellan de alternativ som digitala distributionsplattformar för nuvarande erbjuder i förhållande till de fördelar som en andrahandsmarknad ger. LÄS MER