Sökning: "plattformsspel"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet plattformsspel.

 1. 1. Skillnad i spelupplevelse mellan vertikala och horisontella 2D plattformsspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Löfving; [2022]
  Nyckelord :Vertikal nivå; horisontell nivå; plattformsspel; spelupplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte om det finns någon skillnad i spelupplevelse mellan vertikala och horisontella 2D plattformsspel och riktningen de utspelar sig i. Sedan 1980-talet har horisontella plattformsspel som Super Mario Bros (1985) satt en standard för hur plattformsspel ska se ut när det gäller riktningen de rör sig i. Khalifa et al. LÄS MER

 2. 2. Höger- eller vänsterrörelse i spel : Spelriktningens effekt på spelarens uppfattning och åsikter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sofie Lundberg; Iris Svensson; [2021]
  Nyckelord :Vänster och höger; lateral rörelse; spelares upplevelse; plattformsspel; sidscrollande spel;

  Sammanfattning : Studien undersökte om spelares åsikter och uppfattning om spel påverkas av om rörelseriktningen är från vänster till höger eller tvärtom. Egizii et al. (2018) visade att personer uppfattar film olika beroende på filmens rörelseriktning. Rörelse från vänster till höger ansågs som mer positiv och aktiv. LÄS MER

 3. 3. Farliga kombinationer av färg och form : Vilka kombinationer av färg och form får fiender menade för plattformsspel i 3D att se farligast ut?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Madeleine Andersson; Oscar Axelsson; [2021]
  Nyckelord :spelgrafik; affordance; färg; form; fara; plattformsspel;

  Sammanfattning : Tidigare arbeten kopplar färger och former till olika känslor. Detta arbete har genom en enkätstudie undersökt hur olika kombinationer av färg och form uppfattas när det kontextualiseras som fiender i 3D-plattformsspel. 16 unika fiender skapades genom att kombinera 4 olika färger med 4 olika kroppsformer. LÄS MER

 4. 4. The Player as a Conductor : Utilizing an Expressive Performance System to Create an Interactive Video Game Soundtrack

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Magnus Lundh Haaland; [2020]
  Nyckelord :interactive music; adaptive music; expressive performance systems; CSEMP; video game music;

  Sammanfattning : Music is commonly applied in art and entertainment to enhance the emotional experience. In video-games and other non-linear mediums this task must be achieved dynamically at run-time, as the timeline of events is unknown in advance. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar musik spelares stressnivåer i ett plattformsspel? : En undersökning om stress inom spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ludvig Holmstedt; [2020]
  Nyckelord :Stress; plattformsspel; musik; bpm;

  Sammanfattning : Spel har använt musik för att förhöja upplevelsen för sina spelare. Tidigare undersökningar hävdar att musik kan påverka en persons kognition, upplevelse och minne. Då det inte hittades undersökningar om hur musik i spel påverkar spelares stress skapades en artefakt för att undersöka detta. LÄS MER