Sökning: "play materials."

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade orden play materials..

 1. 1. Flygfotografi som historisk källa: en fallstudie av köksväxtodlingens förekomst och utveckling i villaträdgårdar i Mariestad år 1961 och 1976

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Nora Curtis; [2021-06-21]
  Nyckelord :flygfotografi; köksväxtodling; grönsaksodling; villaträdgårdar; 1960-tal; 1970-tal; aerial photography; kitchen gardening; vegetable gardening; residential gardens; 1960s; 1970s;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområde kulturvård med inriktning mot trädgård 2021.... LÄS MER

 2. 2. Simulating cable fires in Fire Dynamics Simulator : Based on small scale testing in cone calorimeter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Hugo Zacharoff; [2021]
  Nyckelord :Cable fires; FDS; cone calorimeter;

  Sammanfattning : In a society increasingly more influenced by technology and electricity, electrical and computer cables will play a more vital role in humans’ everyday life. With an increasing number of cables being introduced into society, the risk of fires caused by or involving cables will increase and become a more common danger to property and human lives. LÄS MER

 3. 3. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 4. 4. Erosionens naturliga skydd : växtens egenskaper och inverkan på yterosionsbildning vid slänter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Dahlbäck; [2021]
  Nyckelord :erosion; ; yterosion; slänter; ingenjörsbiologi; water erosion; erosion control; vegetation coverage;

  Sammanfattning : Vårt landskap utsätts hela tiden för förändringar, där både naturliga processer och mänsklig påverkan kan orsaka stora problem. Erosion är en naturlig process men kan påskyndas av människliga aktiviteter, markanvändning och klimatförändringar. LÄS MER

 5. 5. GAC filter Design Criteria for Wastewater Treatment for Removal of Organic Micropollutants – A Literature Review

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Bhargav Reddy Elavarthi; [2021]
  Nyckelord :micropollutants; activated carbon filtration; empty bed contact time EBCT ; pharmaceuticals; breakthrough curves; adsorption; PFOS; carbon use; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Granular Activated Carbon (GAC) is nowadays suggested as a fourth (quaternary) treatment step at municipal wastewater treatment plants to remove certain chemicals and particularly organic micropollutants (OMPs). This work investigated the different factors that affect the performance of the GAC filter for the removal of micropollutants in a municipal wastewater treatment plant. LÄS MER