Sökning: "playable media"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden playable media.

 1. 1. A chinese view on indie : How is ‘indie’ defined by professionals within the Chinese indie game industry?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jon Victor Bankler; [2018]
  Nyckelord :China; game studies; indie game development; video game industry; creative industries;

  Sammanfattning : This study aimed to explore which philosophies and opinions professionals within the Chinese indie game industry hold in relation to the indie concept. Indie is a short form of the word "independence”, and is used to describe certain products and creative practices within media such as video games. LÄS MER

 2. 2. Vem vill ens spela med kvinnor?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Renman; Nicholas Notrica; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with an increased knowledge of how gender identity in regards to football players is articulated online and how this can be analyzed with discourse analysis. This will be done through an analysis of comments made on online forums in regards to the introduction of female football players in the game Fifa 16. LÄS MER

 3. 3. Från rollspel till roman : En inblick i den intermediala dialogiken mellan Dungeons & Dragons och The Crystal Shard

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Nikolai Butler Persson; [2015]
  Nyckelord :Intermediality; transmediality; Role-playing games; Role-play; Dungeons Dragons; The Crystal Shard; D D; Adaptation; Dialogic; Adaptation; playable media; Intermedialitet; transmedialitet; Rollspel; RPG; Dungeons Dragons; D D; The Crystal Shard; Dialogik; Adaption; Adaptionsforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Läsa spel. En analys av Alice-böckernas adaptation till spelformatet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Linus Lekander; [2014-02-06]
  Nyckelord :adaptation; ergodicity; ludology; cybertext; structured blanks; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the consequences following an adaptation from literature to video game formatby comparing Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass with American McGee's Alice and,primarily, Alice: Madness Returns. In order to answer this, aspects of both game theory and literary critique are takeninto consideration, regarding for example the narrative potential of the game medium and the gameplay's possibleresemblance with Wolfgang Iser's theory of the reading process. LÄS MER

 5. 5. Även män bär klänning : Genuskonstruktion i World of Warcraft

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Linnéa Nilsson; Annie Haraldsson; [2014]
  Nyckelord :MMORPG; sociokulturellt perspektiv; genus; karaktärer; samspel; språk;

  Sammanfattning : Det är en ständigt pågående debatt i media gällande genus och datorspel, den handlar bland annat om problematiken att spelets spelbara karaktärer inte är genusneutrala nog. Vårt syfte är att studera hur genus konstrueras i World of Warcraft med de spelbara karaktärerna som medierande redskap samt hur spelet uttrycker genustypifiering genom icke-spelbara karaktärer. LÄS MER