Sökning: "plc"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet plc.

 1. 1. Development of measurement algorithm in an industrial PLC : An evaluation of DSOGI-PLL for real time measurements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :Phase locked loop; DSOGI-PLL; Symmetrical component extraction; Measurement algorithm;

  Sammanfattning : The aim of this project was to devise an algorithm for three phase AC power grid measurements that could be utilized in an excitation system for controlling generators. This application requires fast and accurate measurements even when the voltages in the power grid are characterized by unbalanced three-phase, frequency variations and harmonic distortions. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av koncept för att reglera reaktiv effekt vid generatordrift via PLC : Framtagande och provning av prototyp

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Erik Gran; Erik Hård; [2019]
  Nyckelord :reactive effect; reactance; reactivity; capacitance; capacitivity; inductance; inductivity; generator; phase compensation; microprocessor; PLC; arduino; potentiometer; reaktiv effekt; reaktans; reaktivitet; kapacitans; kapacitivitet; induktans; induktivitet; generator; faskompensering; mikroprocessor; PLC; arduino; potentiometer;

  Sammanfattning : I projektet utreds möjligheterna kring att kunna kontrollera en generators reaktiva effektproduktion genom att styra magnetiseringsströmmen från en PLC. Som metod för styrning från PLC beslutades att en signal på 0-5V skulle användas. LÄS MER

 3. 3. Optimering av kompressorstyrning : För kostnadseffektivare styrning av multipla kompressorer i ett tryckluftssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Samuel Sigvardsson; [2019]
  Nyckelord :Air compressors; optimization; air pressure regulation; Kompressorer; optimering; tryckluftsreglering;

  Sammanfattning : För att skapa konkurrenskraft krävs alltid optimering, av flera olika processer, mot mer energi- och kostnads-effektivitet. Anläggningen som används i detta projekt, ett kraftvärmeverk som byggdes så sent som 2015, har dragits med vad som verkat vara en icke optimal drift av tryckluftssystemet med tre identiska, frekvensomformarstyrda kompressorer. LÄS MER

 4. 4. Driftmodellering av saltvattenbatteri för kapning av effekttoppar : för en förskoleverksamhet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Hilda Andersson-Gran; Albin Björn; Sonja Winning; Judith Bösenecker; Gunnel Ersdotter; Madeleine Karlberg; David Norell Helmsjö; [2019]
  Nyckelord :effektbrist; programmering; energilager; elnät; PLC;

  Sammanfattning : There is a power deficit in Uppsala's power grid. Municipal companies have an obligation to contribute with solutions to the power deficit. Skolfastigheter AB have therefore installed an environmentally friendly salt water battery in one of their properties. LÄS MER

 5. 5. Extensive collaboration in teachers for Education for Sustainable Development A study case of the Eco-Schools program

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Catarina Alves; Hernan Felipe Araya Pellegrin; [2019]
  Nyckelord :Education; Sustainability; Development; Communities; Practice; Communities of practice; Education for sustainable development;

  Sammanfattning : Education for Sustainable Development (ESD) has been stated as fundamental in regards to achieve the Sustainable Development Goals set by the UN. This exploratory research aims to contribute to getting more knowledge about how promoting and strengthening ESD in the secondary school level, particularly, through the role of teachers and the way they can be engaged, prepared and supported to deliver knowledge and experiences for effective learning experiences of their students. LÄS MER