Sökning: "plinthopp"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet plinthopp.

 1. 1. Friidrottsungdomars fysiska kapacitet över tid : En retrospektiv studie av intagningstesterna vid friidrottsgymnasiet i Växjö mellan åren 1982 – 2009

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :elis Weslien; [2012]
  Nyckelord :ungdomar; fysisk kapacitet; över tid; friidrott;

  Sammanfattning : Background: Today when leisure time is spent, spontaneous sports activities decrease, due to a more comfortable way of living and physical capacity among non active adolescents decreases. There for it´s interesting to see how the physical capacity level has changed over time among young people participating in organized leisure time sports. LÄS MER

 2. 2. Korrelation mellan fysiska testresultat vid antagning till friidrottsgymnasium och bästa friidrottsresultat som senior.  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Tina Frisk Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :Friidrott; fysiska tester; talang; prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att skapa bra förutsättningar och ta hand om idrottstalanger är angeläget i många länder, så också i Sverige. Ett led i att skapa möjligheter för våra idrottsungdomar har varit satsningen på idrottsgymnasier. LÄS MER