Sökning: "pluralism"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet pluralism.

 1. 1. DELIBERATIVE DEMOCRACY AND EDUCATION - in context, in theory and in empirical research

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Axel Rödström; [2020-08-28]
  Nyckelord :deliberative democracy; citizenship education; philosophy of education;

  Sammanfattning : This master's thesis problematizes the deliberative citizenship education model from three different perspectives. It contains three substudies, which all investigate how deliberativedemocracy has been modelled on deliberative criteria for discussions. LÄS MER

 2. 2. Från kunskap till förändring: En explorativ studie inifrån fyra förändringspraktiker för ett mer hållbart Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lisa Kolarby; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the growing literature of sustainability transitions and sustainability practices for change towards sustainability. The study aims to explore how a deeper understanding of sustainability practices may contribute to bridging the gap between knowledge and transformative change. LÄS MER

 3. 3. Imagining the Commune - Democratic confederalist approaches to law and conflict resolution

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Miran Kakaee; [2020-04-14]
  Nyckelord :Legal plurism; regulations of social relations; restorative justice; democratic confederalism; self-administration;

  Sammanfattning : In the midst of an ongoing civil war, the people of North and East Syria have been building society based on the ideas of direct-democratic and decentralized self-administration. Differently put, they have embraced the principles and ideas of democratic confederalism, which is the political ideology developed by PKK founder Abdullah Öcalan. LÄS MER

 4. 4. Medborgarjournalisten i mediasfären : En fallstudie om demokrati på sociala medier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nicole Lundström; Ansela Bognandi Refsbäck; [2020]
  Nyckelord :Alternativa medier; medborgarjournalistik; Twitter; affordanser; ekokammare; traditionella medier; grindvakter; informationsaktiviteter;

  Sammanfattning : Digital interactivity has changed the dissemination and availability of information. Traditionally, editors have acted as gatekeepers to ensure quality information flow within the mass media. With social media, the citizen can publish and disseminate information, which has created the term citizen journalism. LÄS MER

 5. 5. Rwanda – ett land med stora utmaningar med etniska motsättningar : En fallstudie om Rwanda och subkulturell pluralism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lina Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Rwanda; demokratisering; etnicitet; folkmord; subkulturell pluralism; Polyarchy; Robert Dahl.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate if the presence of subcultural pluralism has affected Rwanda’s democratisation negatively. The study’s question is therefore: Are subcultural pluralism an explanation of Rwanda’s low degree of democracy? To answer this, I have chosen to do an explanatory case study and the study is theory consuming. LÄS MER