Sökning: "pluralistic"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet pluralistic.

 1. 1. Dewey Decimal Classification i en globaliserad tidsålder – på väg mot pluralistiska klassifikationer? : En studie av klass 200 med utgångspunkt i kvantitativ innehållsanalys och diskursteori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Madeleine Hebo; [2019]
  Nyckelord :Classification; Dewey; Discourse; Pluralism; Religion; Mixed method; Klassifikation; Dewey; Diskurs; Pluralism; Religion; Mixad metod;

  Sammanfattning : Classification systems constitute important tools within the field of knowledge organisation. The following bachelor thesis addresses Dewey Decimal Classification (DDC) and discusses the potential of bias in the religion class. LÄS MER

 2. 2. Religionsfilosofins uppgift i en senmodern, mångreligiös och pluralistisk värld

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jennifer Schulze; [2019]
  Nyckelord :philosophy of religion; religion; philosophy; world-view; multi-religious; pluralistic;

  Sammanfattning : We live in a so-called late-modern age where religion and various world-views are something one must relate to in society, no matter what one thinks of that and wherever one lives in the world. This statement applies not least if we are to be able to live in consensus with each other and if we want a world with fewer conflicts, which I, without any evidence, claim that the majority of the world´s population wants. LÄS MER

 3. 3. Islamofobi – vår tids stora hot mot religionsfriheten? : En studie om hur islamofobi påverkar religionsfriheten för muslimer i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Hallqvist; [2019]
  Nyckelord :Islamophobia; anti-Muslim racism; freedom of religion; human rights; Islamofobi; antimuslimsk rasism; muslimer; religionsfrihet; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Islamofobi är ett växande problem i Europa som negativt påverkar muslimers förutsättningar och möjligheter i samhället. Samtidigt är religionsfriheten en mänsklig rättighet och en av grundvalarna för ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Värdeundervisning inom moderna språk : En studie om vilka värden som förmedlas och hur i spanska läromedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Scott; [2019]
  Nyckelord :lärobok; mångfald; språk; värdegrund; värdeundervisning.;

  Sammanfattning : Moral education is a hot topic in Swedish school discourse. Some critics mean that some fundamental values stated in the curriculum are not thoroughly justified and that the doctrine hinders students and teachers to form their own worldview. LÄS MER

 5. 5. ”DET ÄR LITE TABU…” - En kvalitativ analys kring aspekten att interagera med främlingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Franzén; [2018-09-12]
  Nyckelord :Interpersonell kommunikation; muntlig kommunikation; främling; meningsskapande; normer; självuppfyllande profetior.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att i en svensk stadskontext få en djupare förståelse för agerandetoch idéerna kring situationer att interagera med främlingar.Teori: Teorierna pluralistic ignorance och thomasteoremet används, men även teori sombehandlar situation- och platsbaserad kommunikation för att skapa en bredarekartläggning och djupare förståelse. LÄS MER