Sökning: "plus-suturer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet plus-suturer.

  1. 1. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Axel Brånstrand; [2020]
    Nyckelord :triklosan; plus-suturer; antibakteriella suturmaterial;

    Sammanfattning : Infektioner i operationssår, s.k. SSI (Surgical Site Infections), är en vanligt förekommande komplikation efter kirurgi på hund och katt. SSI ger ökad risk för mortalitet och lidande för djuret samt en ökad kostnad och känslomässig påverkan på djurägaren. LÄS MER