Sökning: "pm om kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden pm om kommunikation.

 1. 1. INFORMATION ELLER KOMMUNIKATION? En kritisk diskursanalys om kommunikation som medel vid en kritisk tidpunkt

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Romeo Bäck; Jill Lundström; [2019]
  Nyckelord :förändringsarbete; förändring; information; kommunikation; kritisk tidpunkt; nyinstitutionell teori; systemteori;

  Sammanfattning : Organisationsförändring innebär oftast en sorts löpande verksamhet för att följa med i utvecklingen, men det finns också tillfällen då regelbundenhet möts av ett tillstånd som inom forskningen kallas för ”kritisk tidpunkt”, där organisationen möter en omedelbar kris. Två dilemman uppstår för medlemmarna; Först att situationen skapar en osäkerhet; För det andra att situationens komplexitet tvingar medlemmar att agera utan möjlighet till att samla mer information. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda gravida och nyförlösta kvinnor på intensivvårdsavdelningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Stephanie Barin; Josefine Rundlöf Windhage; [2017-08-09]
  Nyckelord :Erfarenheter; Gravid; Intensivvård; Intensivvårdsavdelning; Intensivvårdssjuksköterska; Postpartum; Uppfattning; Experiences; Intensive care; Intensive care nurse; Intensive care unit; Perspectives; Postpartum; Pregnant;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gravida och nyförlösta kvinnor ses sällan inom intensivvården, vilket medför en begränsad erfarenhet och kunskap hos intensivvårdssjuksköterskan. Den högspecialiserade vården som de gravida och/eller nyförlösta kvinnorna är i behov av, ställer stora krav på intensivvårdssjuksköterskans kompetens. LÄS MER

 3. 3. Rural Electrification in East Malaysia : Achieving optimal power generation system and sustainability of rural electrification projects

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Tian Shen Liang; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objectives of this project are to propose improvements to one of the civil society organisations, Lightup Borneo, helping it to attain an optimal power generation system capable of supplying reliable and continuous electricity, as well as to achieve sustainability of rural electrification projects. The project spans six months; methodology includes desk research, field research, case study and simulation using HOMER. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors upplevelser av att vårda födande kvinnor med annat språk och annan etnisk bakgrund. En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Zahra Al-Shatrawi; Petra Johnson; [2014-09-30]
  Nyckelord :barnmorska; förlossning; kommunikation; stöd;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Barnmorskor har till uppgift att vårda och stödja födande kvinnoroberoende av vilken kultur dessa kommer ifrån. Ett flertal nationella och internationellastudier beskriver att immigrerade kvinnor inte kan kommunicera med sina barnmorskoroch kan känna ett utanförskap under förlossningen. LÄS MER

 5. 5. Avsättningar i pappersmaskiner : Utbildning och förslag till processförbättringar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Sanne Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Deposits; machine operators; paper machine; communication and competence development.; Avsättningar; maskinoperatörer; pappersmaskin; kommunikation och kompetensutveckling.;

  Sammanfattning : Deposits can be formed in the paper machine due to sticky materials from wood and recycled paper. These deposits get stuck on process equipment and cause the product quality to deteriorate and the efficiency of the paper machine is reduced. LÄS MER