Sökning: "pm sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden pm sjuksköterska.

 1. 1. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Fransson; Karin Josefsson; [2017]
  Nyckelord :BVC-sjuksköterska; överviktiga barn; upplevelse; lyhördhet; familj; riktlinjer; motivation;

  Sammanfattning : Det finns ett nära samband mellan ett barns övervikt och familjens livsstil. Familjen är därför en avgörande faktor för barnets framtida val av livsstil och därmed även för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. BVC-sjuksköterskan har en unik roll i det hälsofrämjande arbetet med familjer med små barn. LÄS MER

 2. 2. Att identifiera och tillgodose äldre personers omvårdnadsbehov på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann-Katri Zander; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Akutmottagning; Omvårdnad; Äldre;

  Sammanfattning : Den äldre generationen i Sveriges befolkning ökar vilket kan förväntas avspeglas genom tillströmningen av äldre personer som söker vård på akutmottagningar. Det är därför angeläget att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar besitter kunskap om äldre och åldrandet för att kunna tillämpa ett akut omhändertagande men också att identifiera omvårdnadsbehov hos äldre individer. LÄS MER

 3. 3. Reflektion kring mötet med anhöriga vid dödsfall - en jämförande studie bland specialistsjuksköterskor inom prehospital- och intensivvård.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gisela Svensson; Camilla Bergman; [2014]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till patienter som är akut eller kritiskt sjuka ställs inför många olika situationer att hantera. Undersökningar visar att anhöriga kan ha behov av att få vara tillsammans och stötta varandra. Som sjuksköterska både inom ambulans- och intensivvård möter man människor i sorg och kris. LÄS MER

 4. 4. "Vi ses i Nangijala" : sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om döden med barn som är döende

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Ekman; Matias Garzon; [2012]
  Nyckelord :Döden; Döendet; Barn; Samtal; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundEn människa är enligt nuvarande svensk lagstiftning död då hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort. Döendet innebär tiden före döden, då behandling går från att vara aktiv till att vara palliativ. LÄS MER

 5. 5. Angelägna omvårdnadsaspekter för att skapa känsla av trygghet och säkerhet för patienten i samband med EKG registrering.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Isberg; [2010-09-21]
  Nyckelord :ECG; electrode placement; accuracy; artifacts; nursing; training; quality control; patient satisfaction; communication; nursing care; comfort and safety;

  Sammanfattning : En viktig del i sjuksköterskans arbete är patient bemötandet. Patienten befinner sig i ett utsatt läge som i vissa fall är helt främmande för patienten. Ett förtroende till att omvårdnaden är säker och trygg måste kunna byggas upp. LÄS MER