Sökning: "pneumatic"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet pneumatic.

 1. 1. An Investigation into Stationary Pneumatic Waste Conveyance Systems in Residential Areas : With a Case Study of Retrofit Installations in Singaporean Public Housing Estates

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Joakim Bergenwall; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable Development; Environmental Performance; Efficiency; Effectiveness; Waste Collection; Urban; Waste Cultures;

  Sammanfattning : Rapid urbanization brings an increasing pressure on current waste collection and transportation methods to cope with ever-increasing waste streams in urban environments. Pneumatic Waste Conveyance Systems or PWCS is often seen as an alternative for replacing open-handling of waste in narrow and congested town environments. LÄS MER

 2. 2. A Digital Test Bench for Pneumatic Brakes

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Bastian Schick; [2021]
  Nyckelord :Compressed air brake; Freight train; Modular simulation; Pneumatics; Railways; System modelling; Tryckluftsbroms; Godståg; Modulär Simulering; Pneumatik; Järnväg; Systemmodellering;

  Sammanfattning : This master’s thesis covers the structuring and implementation of a digital testbench for the air brake system of freight trains. The test bench will serveto further improve the existing brake models at Transrail Sweden AB. Theseare used for the optimised calculation of train speed profiles by the DriverAdvisory System CATO. LÄS MER

 3. 3. Development of a Neutron Activation Analysis station at the Lund Ion Beam Analysis Facility

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Josephine Lindsey-Clark; [2021]
  Nyckelord :Neutron Activation Analysis; NAA; European Spallation Source; ESS; Lund Ion Beam Analysis Facility; LIBAF; Gamma-Ray Spectra; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This report outlines the first stages of the development of the Neutron Activation Analysis station at the Lund Ion Beam Analysis Facility in the Division of Nuclear Physics, Lund University. The motivation for this project is to use the Neutron Activation Analysis detection technique for environmental monitoring around the European Spallation Source, soon to come into operation. LÄS MER

 4. 4. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 5. 5. Product development of an end-effector for a collaborative robot

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Nils Söderström; [2020]
  Nyckelord :Participatory action research; Collaborative robot; Robot integration; Product development; Deltagande aktionsforskning; Kollaborativ robot; Robot integration; Produktutveckling;

  Sammanfattning : With the ever-growing market of six-axis robots in the previous years, many different kinds of robots have been introduced into the market. A smaller group of so-called collaborative robots have during this time gotten increased popularity. LÄS MER