Sökning: "pneumatics"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet pneumatics.

 1. 1. A Digital Test Bench for Pneumatic Brakes

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Bastian Schick; [2021]
  Nyckelord :Compressed air brake; Freight train; Modular simulation; Pneumatics; Railways; System modelling; Tryckluftsbroms; Godståg; Modulär Simulering; Pneumatik; Järnväg; Systemmodellering;

  Sammanfattning : This master’s thesis covers the structuring and implementation of a digital testbench for the air brake system of freight trains. The test bench will serveto further improve the existing brake models at Transrail Sweden AB. Theseare used for the optimised calculation of train speed profiles by the DriverAdvisory System CATO. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 3. 3. Continuum Actuator Based Soft Quadruped Robot

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Seshagopalan Thorapalli Muralidharan; Ruihao Zhu; [2020]
  Nyckelord :Soft robots; continuum actuators; closed loop control; quadruped robots; LQR; Mjuka robotar; continuum st¨alldon; sluten loop styrning; fyrbenta robotar; fyrfotarobotar; LQR;

  Sammanfattning : Quadruped robots can traverse a multitude of terrains with greater ease when compared to wheeled robots. Traditional rigid quadruped robots possess severe limitations as they lack structural compliance. LÄS MER

 4. 4. Low energy-cpnsuming load sensing truck cab suspension

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Teodor Hidén; [2019]
  Nyckelord :Adjustability; Comfort; Energy; Spring; Suspension; Anpassning; Energieffektiv; Fjädring; Komfort; Justerbar;

  Sammanfattning : In the development of battery electric trucks is one of the main concerns how to minimize the energy consumption of all the different subsystems on the truck. One of these energyconsuming systems is the active cab suspension. LÄS MER

 5. 5. Energioptimering av tryckluft : Genom värmeåtervinning och driftoptimeringar för industriella tillämpningar på Volvo Trucks i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johan Fjellstedt; [2019]
  Nyckelord :Tryckluft;

  Sammanfattning : Volvo Trucks in Umeå use large amounts of compressed air and the air compressors at Volvo use large amounts of energy every year. The majority of the energy supplied to the compressors goes to heat losses cooled to the Ume River and groundwater. LÄS MER