Sökning: "pneumatisk"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet pneumatisk.

 1. 1. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 2. 2. Design of a Test Equipment : Quality Control on Hydraulic Quick Couplings Used in the Excavation Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Andersson; Robin Florbrant; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; mechanical engineering; product design; ergonomics; anthropometrics; machine safety; repetitive work; test equipment; hydraulic quick coupling and excavator.; Teknisk design; maskiningenjör; produktdesign; ergonomi; antropometri; maskinsäkerhet; repetativt arbete; testutrustning; hydraulisk snabbkoppling och grävmaskin.;

  Sammanfattning : Construction machines use quick couplers to rapidly change the attached tool. The gear lets the machine operator control the hooking and unhooking of the tool from inside of the cabin. This saves time and makes construction work much easier for the workers. LÄS MER

 3. 3. Insugstrycksreglering av turbomotoriserade dragracingmotorcyklar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Kalle Torniainen; [2019]
  Nyckelord :Turbo; Tryckreglering;

  Sammanfattning : Vid acceleration från stillastående med en turbomotoriserad dragracingmotorcykel behöver motorcykelns insugstryck regleras. Om regleringen av insugstrycket inte lyckas uppstår en okontrollerad och hastig ökning av insugstrycket. En för hastig ökning av insugstrycket leder till att vridmomentet från motorn ökar snabbare än önskat. LÄS MER

 4. 4. Optimization of pneumatic activity sensor : Development of a low friction seal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rickard Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the development of a new type of seal is presented along with the steps taken to attain the conclusive design. The results are presented in this paper as a cross-sectioned CAD-model along with the selection of materials and suggestions for future work. LÄS MER

 5. 5. Energi- och miljöeffekter av mekanisk avvattning som försteg till torkning av träflis vid pelletsproduktion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Lingman; [2018]
  Nyckelord :Pellets; mechanical dewatering; dewatering; energy; wood chips; environment; Pellets; mekanisk avvattning; avvattning; energi; träflis; miljö;

  Sammanfattning : Med rådande klimathot i form av ökande koldioxidhalter i vår jords atmosfär krävs stora gemensamma insatser för att minska utsläppen. Genom att välja bort fossila bränslen och istället använda miljövänliga energikällor skapar vi tillsammans en hållbar framtid. LÄS MER