Sökning: "pneumatiska"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet pneumatiska.

 1. 1. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 2. 2. Product development of an end-effector for a collaborative robot

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Nils Söderström; [2020]
  Nyckelord :Participatory action research; Collaborative robot; Robot integration; Product development; Deltagande aktionsforskning; Kollaborativ robot; Robot integration; Produktutveckling;

  Sammanfattning : With the ever-growing market of six-axis robots in the previous years, many different kinds of robots have been introduced into the market. A smaller group of so-called collaborative robots have during this time gotten increased popularity. LÄS MER

 3. 3. Modelling Advanced Air Suspension with Electronic Level Control in ADAMS/Car

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Sai Kausik Abburu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Multi-body simulations are given more emphasis over physical tests owing toenvironmental, financial, and time requirements in the competitive automotive industry. Thus,it is imperative to develop models to accurately predict and analyse the system's behaviour. LÄS MER

 4. 4. Online Variable Recruitment for Pneumatic Artificial Muscles with Springs

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Anthony Loccisano; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pneumatic artificial muscles (PAMs) have gained attention in the realm of soft robotics for their high power to weight ratio, low manufacturing cost, low weight, and relatively high compliance. This makes them appear as a great candidate for exoskeletons. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av koncept för fläktdrifter till såmaskiner : Automatisk hydraulfläktsreglering för marknadens traktorer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Anthon Börjesson Porali; Niklas Risberg; [2020]
  Nyckelord :hydraulik; såmaskin; fläkt; reglering; Väderstad AB; parameterstudie; konceptutvärdering; systemmodellering;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på Väderstad AB som tillverkar jordbruksredskap i övre premiumsegmentet av marknaden. I Väderstads såmaskiner finns idag hydrauliskt styrda fläktar som driver pneumatiska funktioner som till exempel transport av utsäde och gödning. LÄS MER