Sökning: "poesi."

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet poesi..

 1. 1. ”Ungarna är duktiga på att förstå bortom orden och mellan raderna.” : En enkätundersökning om högläsning och poesi i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Berg; Tova Ottander; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra hur lärare som jobbar i förskoleklass upplever sitt eget förhållningssätt till högläsning och samtal inom skönlitteratur och framför allt arbetet med En bro av poesi Studien genomfördes genom en kvantitativ enkätundersökning med frågor som behandlade dels generell läsning av skönlitteratur i förskoleklass, dels boken En bro av poesi. Boken är en poesisamling som skapades för att stimulera till poesiläsning och samtal om poesi med elever i unga åldrar. LÄS MER

 2. 2. Birdpoetic Worlds : Sensing the more-than-human worlds through Nina Södergren's bird poems

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Jessica Sunnebo; [2023]
  Nyckelord :Nina Södergren; Animism; Ecocriticism; Human-animal studies; Ecopoetics; Zoopoetics; Poetry; Birdpoetry; Birds; More-than-human world; Attentiveness; Nils Aslak Valkeapää; Nina Södergren; Animism; Ekokritik; Litterära djurstudier; Ekopoetik; Zoopoetik; Poesi; Fågelpoesi; Fåglar; Mer-än-mänsklig värld; Uppmärksamhet; Nils Aslak Valkeapää;

  Sammanfattning : This thesis, Birdpoetic Worlds: Sensing the more-than-human worlds through Nina Södergren’s bird poems, analyses a selection of poems by Swedish poet Nina Södergren (1924–2015) from the collection Högt ärade trana: Nya dikter och urval av tidigare poesi* (2012),  through the lens of ecocriticism and animism. The aim is to identify and explore how her bird poetics can function as an invitation to sense a relational experience and interconnectedness with the more-than-human world, especially through attentiveness. LÄS MER

 3. 3. Kreativt skrivande i förstaspråksundervisning : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tuva Djupbäck; [2023]
  Nyckelord :Kreativt skrivande; Berättande; Poesi; Skrivlärande;

  Sammanfattning : Både i styrdokument och ute på skolor upptäcktes en skillnad i kreativ skrivundervisning vad gäller både upplägg och bedömning. Denna kunskapsöversikt syftar därför till att ta reda på vad som kännetecknar forskningen om kreativt skrivande i första språksundervisning i årskurs F-6. LÄS MER

 4. 4. Natur och levande varelser : Människa, ekopoesi och djur i Tua Forsströms och Edith Södergrans poesi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tilda Aurora Wahlström; [2023]
  Nyckelord :Lyrik; ekokritik; Edith Södergran; Tua Forsström; ekopoesi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lyrikens roll i läromedel i svenskaför högstadiet : En kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Urban Marklund; [2023]
  Nyckelord :Läromedel; lyrik; poesi; dikt; styrdokument;

  Sammanfattning : Studien syftar till att studera omfattning av lyrik och typer av lyrikläsning i två läroböcker i svenska för högstadiet. Lyrikens betydelse har lyfts fram tidigare genom att hävda läsning av lyrik förbättrar förmågan att läsa mellan raderna (Rosenblatt 2002; Wolf 2004). LÄS MER