Sökning: "poesi"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet poesi.

 1. 1. KÄRLEKEN I AL-ḤALLĀJ POESI الحُبُّ في شِعر الحلاّج

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ikhlass Faraj; [2022-01-27]
  Nyckelord :arabiska; Al-Ḥallāj; Sufismen; Sufisk poesi; Den gudomliga kärleken;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen om den medeltida arabiskspråkiga, sufiska tänkaren och poeten al-Ḥallāj (ca. 858 - 26 mars 922 vår tideräkning) beskriver jag främst mästarens emotionella lyrik mot bakgrund av en turbulent epok, präglad av nytänkande, politiska strider och en växande sufisk rörelse. LÄS MER

 2. 2. Nära den bruna jorden : En ekokritisk analys av Edith Södergrans poesi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Signe Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Ekokritik; lyrik; Edith Södergran;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Levandegör lyrikens lidanden : Lyrikens läsarter och urval i läroböcker för svenska 1 på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Stefan Holmström; [2022]
  Nyckelord :läromedelsanalys; lärobok; svenskämnet; gymnasiet; poesi; lyrik;

  Sammanfattning : Denna studie har koncentrerats på läromedelsanalys av fyra läroböcker för svenska 1 på gymnasiet. Syftet har varit att undersöka hur urvalet av lyriken ser ut i läro-böckerna i förhållande till det centrala innehållet och kunskapskraven för svenska 1, och vilka läsarter som framträder i uppgiftskonstruktionen. LÄS MER

 4. 4. Lyrik - något större? : Lärares tankar om lyrikundervisning och värdemålens plats i arbetet med dikter på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Cajsa Kolmodin; [2022]
  Nyckelord :lyrik; gymnasiet; värderingsarbete; dikter; poesi; elever; lärares tankar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Syntaktisk främmandegöring i Mahmoud Darwishs poesi Masraʿ al-ʿanqāʾ från diktsamlingen Limādhā tarakta al-ḥiṣāna waḥīdan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rania Mankash; [2021-09-29]
  Nyckelord :arabiska; arabisk poesi; syntaktisk; främmandegöring; framförställning; fördröjning; utelämnande; upprepning; Mahmoud Darwish;

  Sammanfattning : Studien handlar om الانزياح التركيبي (syntaktisk främmandegöring) i modern poesi och behandlar främst syntaktisk främmandegöring i den palestinsk-arabiska poeten Mahmoud Darwishs poesi. När poeten använder syntaktisk främmandegöring i sin poesi avviker han från det vanliga språket, grammatiskt och semantiskt, vilket gör modern poesi intressant och oförutsägbar. LÄS MER