Sökning: "pogramformat"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet pogramformat.

  1. 1. Format som formar kultur eller kultur som formar format? - En kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på televisionens utbud

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Lovisa Haeger; Mirja Danielsson; [2013]
    Nyckelord :standardisering; globalisering; producentperspektiv; pogramformat; kulturindustri; mediekonvergens; Social Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsens titel: Format som formar kultur eller kultur som formar format? – en kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på kultur. Examination: 20 augusti 2013 Ämne/Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap MKVK04. Institutionen för kommunikation och medier. LÄS MER