Sökning: "points of interests"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden points of interests.

 1. 1. AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2019-02-14]
  Nyckelord :Utbildningsskiljelinje; Auktoritärt; Liberalt; Arbetsmarknadsposition; Utbildning; Värderingar; Främlingsfientlighet; Educational cleavage; Authoritarian: Libertarian; Labour market positions; Education; Values; Xenophobia;

  Sammanfattning : The emergence of a new value-based societal cleavage has changed the political mobilizationpatterns in Europe and correlates with attitudes to immigrants, cultural diversity and Europeanintegration. Previous research has demonstrated that education is the single most importantfactor to understand different positions within this cleavage, although there is a lack of unityin the understanding of the importance of the influence of education. LÄS MER

 2. 2. Navigational aid to points of interests outside the field of view in virtual environments

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Kasra Akbarzadeh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advances in Virtual reality have brought opportunities for cinematic content to the users by allowing them to look around freely in any arbitrary direction and to interact as they please. This, however, imposes difficulties to the content creators as the freedom given to the audience results in less control over the user. LÄS MER

 3. 3. Bemötandet av elever med ADHD

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sebri Ali; Fatima Ahmed Omran; [2019]
  Nyckelord :Gender; relational; ADHD; leisure; norms; diagnosis; Genus; relationell; ADHD; fritidshemmet; normer; diagnos;

  Sammanfattning : Many pupils today have difficulties in the form of ADHD. This is something that interests us and thus wanted to study how these pupils are treated and whether there is a description depending on the gender. The previous research that we have taken note of highlights important parts of our work that are relevant. LÄS MER

 4. 4. Försvarsanskaffning : för att stödja befolkning eller industri?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Kandel; [2019]
  Nyckelord :defence procurement; procurement; acquisition; defence policy; defence; essential security interests; soft systems engineering; försvarsanskaffning; anskaffningsprocess; säkerhetspolitik; försvar; väsentliga säkerhetsintressen; soft systems engineering;

  Sammanfattning : Försvarsanskaffning och dess omkringliggande faktorer är relativt lite utforskat, särskilt i svensk kontext. En anledning är möjligtvis att utvecklingen skett fort och medfört att teorin har blivit ifrånsprungen. LÄS MER

 5. 5. Olovligt nyttjande av kommunal mark : Kommunens hantering av olovliga överträdelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Sanna Fransson; [2019]
  Nyckelord :Fastigheter; infrastruktur;

  Sammanfattning : All mark i Sverige är indelat i fastigheter och är en del av samhällets infrastruktur. Varje fastighet har en unik beteckning och avgränsas genom en fastighetsgräns som markeras med gränspunkter. Alla fastigheter har också en eller flera ägare. Staten, landsting, kommuner och enskilda kan alla vara ägare till fastigheter. LÄS MER