Sökning: "pojkar och flickor könsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden pojkar och flickor könsroller.

 1. 1. Att vara eller inte vara - inom normen? : En kvalitativ litteraturanalys ur ett normkritiskt perspektiv med fokus på genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Lövros; Anja Stjerndahl; [2019]
  Nyckelord :normkritik; normkreativitet; förskola; litteraturanalys; könsroller; bilderbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att söka svar på hur bilderböcker skulle kunna utgöra pedagogisk resurs för arbete med normer kopplade till genus och kön i förskolan. För att ta reda på detta förutsatte att utvalda bilderböcker analyserades utifrån centrala litteraturteoretiska perspektiv för att identifiera normer. LÄS MER

 2. 2. Vi på Saltkråkan ur ett genusperspektiv -En karaktärsanalys av könsroller i Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Englöv; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Vi på Saltkråkan; genus; manliga och kvinnliga egenskaper; könsmönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Astrid Lindgrens roman Vi på Saltkråkan (1964), det enda av Lindgrens alla verk som till en början skrevs som manus till TV-serien innan den publicerades som bok. Syftet med denna uppsats är att analysera Lindgrens verk utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Den moderna fabeln. : En bilderboksanalys utifrån ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Genberg; [2019]
  Nyckelord :picture book; fable; gender; gender role; stereotype.; bilderbok; fabel; genus; könsroll; stereotyp;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discover and analyse the gender stereotypes presented in a selection of books where the characters are gender neutral animals or figures, based on the fact that as a reader you cannot distinguish by the cover or the icon text if the characters are of the male or female sex. The books have been analysed with a qualitative image and text analysis from a gender perspective. LÄS MER

 4. 4. "Jag vet faktiskt att det är en tjej" : Hur barn och en vuxen samtalar om genus utifrån barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Liza Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola – genus – könsnorm – normkritik – critical literacy – boksamtal – socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Könsnormen styr hur vi beter oss i mötet med andra människor och kan förhindra jämställdheten. Dessutom fostras barn in i könsroller i tidiga åldrar och därför blir det viktigt att redan i förskolan uppmärksamma och arbeta med ämnet genus. LÄS MER

 5. 5. "Men det är ju bara tjejer som kan vara Lucia!" : - Förskolans värld i bilderböcker utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Jensen; Erika Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Picture books; gender; gender patterns; stereotype; preschool; Bilderböcker; genus; könsroller; stereotyp; förskola;

  Sammanfattning : The starting point for this study is to analyze and explore representations of gender in picturebooks depicting preschool. The Swedish preschool works after the curriculum, where workwith gender is included, and with values that should reflect the practice. This work should bemediated by those who are active in the preschool. LÄS MER