Sökning: "pojkarna av jessica"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden pojkarna av jessica.

 1. 1. Ett möte mellan fantasi och verklighet - Fantasylitteratur i gymnasieskolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Eriksson; Elina Persson; [2018]
  Nyckelord :Gymnasiet; Läsning; Genus; Pojkarna; Fantasy; Värdegrund; Kön; Skola;

  Sammanfattning : I denna studie, inspirerad av Malin Alkestrands avhandling Magiska Möjligheter - Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete, har vi undersökt hur en lärare på en gymnasieskola arbetar med fantasy i sitt klassrum samt vilka möjligheter litteraturen har i värdegrundsarbetet, med fokus på jämställdhetsfrågor. Genom en pedagogiskt riktad textanalys av boken Pojkarna av Jessica Schiefhauer (2011), klassrumsobservationer samt en intervju med en lärare fann vi att fantasy är fruktbart att använda i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER

 2. 2. ”Vi är här för att jobba med värdegrunden” : Jessica Schiefauers roman Pojkarna ur ett värdegrundsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Bornstedt; [2018]
  Nyckelord :Common value-system; Pojkarna; Jessica Schiefauer; Senior high school; Education; Värdegrund; Pojkarna; Jessica Schiefauer; Gymnasiet; Undervisning;

  Sammanfattning : In this essay an analysis of values will be conducted on the novel Pojkarna by Jessica Schiefauer. The analysis will be done on the basis of Anders Palm's value theory, especially with his two literary characteristics ”emotionalitet” and ”interrogativitet”. LÄS MER

 3. 3. Från flicka till fjäril : En analys av identitet, queer och genus i Jessica Schiefauers roman Pojkarna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Bornstedt; [2017]
  Nyckelord :Pojkarna; Jessica Schiefauer; Fjäril; Identitet; Queer; Genus;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en analys av Jessica Schiefauers roman Pojkarna. Analysen fokuserar på huvudkaraktären Kim och hens identitet, Kims förhållningssätt till det så kallade genuskontraktet samt fjärilens betydelse som symbol för transpersoner. LÄS MER

 4. 4. "Och kroppen som blev slagen var ingen människa" : Belysning av skolans värdegrund utifrån två av Jessica Schiefauers romaner.

  M1-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Elin Jönsson; [2016]
  Nyckelord :värdegrund; När hundarna kommer; Schiefauer; Pojkarna; gymnasieskolan; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Undersökningens två syften är att visa vilka värdegrundsrelaterade frågor som kan väckas utifrån Jessica Schiefauers romaner Pojkarna och När hundarna kommer samt hur man kan motivera att läsa dem i svenskundervisningen i gymnasieskolan. Metoden för undersökningen är litteraturstudier där romanerna och tidigare litteraturdidaktisk forskning behandlas. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares beskrivningar av konflikter utifrån ett genus - och jämställdhetsperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jessica Andersson; Josefin Larsson; [2016]
  Nyckelord :flickor; förskollärare; genusperspektiv; jämställdhetsperspektiv; konflikthantering; pojkar;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att, utifrån ett genus och jämställdhetsperspektiv, beskriva hur förskollärare uttrycker att de vill agera vid olika konfliktsituationer. Vilket inte är samma som hur förskollärare verkligen agerar vid konflikter i förskoleverksamheten. LÄS MER