Sökning: "pokemon"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet pokemon.

 1. 1. Är Det Möjligt Att Utveckla Ett Mobilt Spel Som Ökar En Spelares Motivation För Gångbaserad Träning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :David Ruland; [2020]
  Nyckelord :Augmented reality; gångbaserad träning; Virtual Reality; stegräknare; Pokémon Go; Power Walkie.;

  Sammanfattning : FitPet och Pokémon Go är två exempel på Augmented Reality mobila spel som resulterat i en ökad motivation för gångbaserat träning hos spelaren. Detta faktum leder till syftet för denna studie: att identifiera vilka tekniker och mobila spel som ökar en spelares fysiska rörelser, samt utifrån detta utveckla ett eget spel som ökar motivationen för gångbaserad träning. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju enklare att fånga en Pikachu än en IS-rekryterare" - En antropologisk studie av Pokémon Go

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Emelie Ytterberg; [2019]
  Nyckelord :Pokémon Go; Augmented Reality; AR; Nostalgi; Samlande; Socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under sommaren 2016 slog mobilspelet Pokémon Go igenom världen runt inom loppet av dagar. Samtidigt präglades världen av oroligheter i form av politisk instabilitet och diverse humanitära kriser. I den här uppsatsen ämnar jag undersöka varför Pokémon Go blev ett globalt fenomen ur ett antropologiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the Usability and Suitability of a Live Hockey Visualization in Mobile Augmented Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Weinz; [2019]
  Nyckelord :Human-computer interaction; mobile augmented reality; sports; usability; suitability; information visualization.;

  Sammanfattning : During the last couple of years, mobile augmented reality (MAR) has seen an increase in its potential due to improved available hardware and software. Applications such as Pokémon GO and IKEA Place are just a few of the successful ways MAR can be used in. LÄS MER

 4. 4. Pokémon GO, underhållning eller arbete? : En studie om upplevelser och värdeproducerande aktiviteter i spel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Martina Fredriksson; Hanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Mobile games; Labour; Digital labour; Autoethnography; Interviews; Mobilspel; digital underhållning; lek; arbete; labour; intervjuer; autoetnografi;

  Sammanfattning : This paper investigates players experience of the augmented reality game Pokémon Go in relation to value producing activities. The game uses geographical places to encourage people to walk around in the real world. The goal of the game is to find and catch all 700 different types of pokémon. LÄS MER

 5. 5. Fenomenet Pokémon GO: Framgångsfaktorerna bakom spelsuccén utifrån ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Evelyn Gustavsson; Emma Shakespeare; [2019]
  Nyckelord :Pokémon Go; usability; success factors for mobile games; gaming experience;

  Sammanfattning : Sedan de första mobila spelen släpptes har tekniken utvecklats och så kallade exergames, vilka ställer krav på fysisk förflyttning för att avancera blir allt vanligare. År 2016 släpptes mobilspelet Pokémon Go och har, mätt med avkastning och popularitet, dominerat den mobila spelmarknaden. LÄS MER