Sökning: "pokemon"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet pokemon.

 1. 1. "Det är ju enklare att fånga en Pikachu än en IS-rekryterare" - En antropologisk studie av Pokémon Go

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Emelie Ytterberg; [2019]
  Nyckelord :Pokémon Go; Augmented Reality; AR; Nostalgi; Samlande; Socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under sommaren 2016 slog mobilspelet Pokémon Go igenom världen runt inom loppet av dagar. Samtidigt präglades världen av oroligheter i form av politisk instabilitet och diverse humanitära kriser. I den här uppsatsen ämnar jag undersöka varför Pokémon Go blev ett globalt fenomen ur ett antropologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Fenomenet Pokémon GO: Framgångsfaktorerna bakom spelsuccén utifrån ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Evelyn Gustavsson; Emma Shakespeare; [2019]
  Nyckelord :Pokémon Go; usability; success factors for mobile games; gaming experience;

  Sammanfattning : Sedan de första mobila spelen släpptes har tekniken utvecklats och så kallade exergames, vilka ställer krav på fysisk förflyttning för att avancera blir allt vanligare. År 2016 släpptes mobilspelet Pokémon Go och har, mätt med avkastning och popularitet, dominerat den mobila spelmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Pokémon Go och fysisk aktivitet – En litteraturstudie om användbarheten av aktiva mobilspel vid folkhälsoinsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Susanna Hansson; Karolina Eriksson; [2018-06-13]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Pokémon Go; aktiva mobilspel; folkhälsa; Physical activity; Pokémon Go; active mobile games; public health;

  Sammanfattning : Background: Physical inactivity and sedentary behavior are increasing public health issues both in Sweden and globally and are risk factors for heart disease, diabetes, various types of cancer, and obesity. Active tv- and mobile games have been mentioned as methods to increase physical activity, the augmented reality based game Pokémon Go has been brought up in particular. LÄS MER

 4. 4. Designing for smartphone AR games

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Veronika Mossum; [2018]
  Nyckelord :HCI; Interaction design; Augmented reality; design; Content analysis; UX; AR;

  Sammanfattning : Efter en tillfällig intresseminskning åren efter 2012, har AR nu nått en stadig takt av ökat intresse. Med smartphones som en ny plattform för AR applikationer, förflyttas forskningen till ett bredare fält och når en större användargrupp. LÄS MER

 5. 5. From Desumasu to Buzzwole: A categorization of Japanese-to-English translation methods in localized Pokémon names

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Don Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Japanese; English; translation; localization; video game; Pokémon; onomastics; character naming; literary onomastics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study explored the localization of the fictional species names in the Pokémon multimedia franchise. The relations and changes between the semantic units included in 807 Pokémon names were analysed using a framework of existing translational categories of proper names within onomastics (Vermes 2001, Ainiala, Saarelma and Sjöblom 2012), semantic analysis (Nida 1975) and general translation theories (Vinay and Darbelnet 1958). LÄS MER