Sökning: "polarisation"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet polarisation.

 1. 1. Investigation of the magnetic fields of a young Sun-like star ∏1 UMa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Lawen Ahmedi; [2020]
  Nyckelord :Magnetic field; star; young Sun; polarisation; Stokes vector;

  Sammanfattning : In astronomy, the Sun has an important role. It keeps the solar-system together and is thesource for life, heat, light and energy to Earth. As any other star or planet, the Sun has amagnetic field. The magnetic field of the Sun has a great impact on the Sun itself as well asits surrounding. LÄS MER

 2. 2. Implementation of Scheimpflug Lidar for Entomological Monitoring of Bark Beetles

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jonathan Peterson; [2020]
  Nyckelord :Scheimpflug Lidar; Lidar; Bark beetles; Forestry; Entomological monitoring; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Bark beetles are responsible for great damages to Swedish forestry every year. This project focuses on a method of entomological lidar called Scheimpflug lidar to detect and monitor bark beetles. Scheimpflug lidar uses old techniques from photography to achieve a deep field of focus to resolve objects over long distances. LÄS MER

 3. 3. Development of PSC detection tools using IRF lidar data

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Oriol Peláez Mercadal; [2020]
  Nyckelord :atmospheric science; polar stratospheric clouds; lidar; data analysis;

  Sammanfattning : Polar stratospheric clouds (PSCs) play a crucial role in ozone depletion mechanisms. Thus, their observations are important to understand their formation processes and active effects towards the atmosphere. LÄS MER

 4. 4. Inkluderande stadsutveckling : Förståelser och metoder inom kommunal planering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :inclusion; mixing; cohesion; citizen participation; municipal planning; inkludering; stadsutveckling; blandning; sammanhållning; medborgardeltagande; kommunal planering;

  Sammanfattning : Att främja jämlikhet och goda sociala förhållanden får allt mer fokus i stadsutvecklingssammanhang. Forskning visar att det finns stora skillnader i sociala förutsättningar mellan olika stadsdelar, där sämre utbud av service, arbetsplatser och sociala nätverk ofta förekommer i stadsdelar där befolkningen har begränsade ekonomiska resurser. LÄS MER

 5. 5. Soros, Sentiment, and Polarisation: Illuminating Confirmation Bias in Conspiracy Theory Belief

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leon Straihamer Klingborg; [2019]
  Nyckelord :conspiracy theories; attitude polarisation; sentiment analysis; George Soros; biased assimilation; Twitter API; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Recently, conspiracy theories have gotten more attention for their potential role in the political arena. Although some claim that conspiracy theories serve important functions, they have been found to be connected to lower intents of political participation. With the rise of the internet they have also been connected to polarisation of attitudes. LÄS MER