Sökning: "polarisering"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet polarisering.

 1. 1. Facklig organisering inom policyprocessen – hur fackliga centralorganisationer upplever sin möjlighet till påverkan vid statligt utredningsarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefina Tänge; [2021-01-21]
  Nyckelord :fackliga centralorganisationer; kommitté- och remissväsendet; statliga utredningar; korporativism; interaktiv samhällsstyrning; organiseringsvariabler; isomorfism;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka om samhällsstyrningen, sedan avkorporativiseringen, förändrat de fackliga centralorganisationernas förutsättningar för påverkan genom institutionella arenor, och i så fall hur centralorganisationerna upplever det.Teori:Uppsatsens teoretiska ramverk består av nyinstitutionell teori, och specifikt isomorfism i kombination med aktör- och strukturanalysens analysverktyg organiseringsvariabler. LÄS MER

 2. 2. Ytterligare examinationer; Piska eller morot? : En tematisk litteraturstudie om kontinuerlig examination genom webbquizzar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adam Edqvist; [2021]
  Nyckelord :Kontinuerlig examination; Webbquizzar; Matematik; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien undersöker följderna av kontinuerlig examination med fokus på digitala tester. Det som undersöks är vad införandet av ytterligare examinationsmoment har för positiva- och negativa konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Corrosion protection of aluminum coated with a polymer matrix in presence and absence of conductive polymer

  Master-uppsats, KTH/Ytbehandlingsteknik

  Författare :Mohamed Hassan Abdi; [2021]
  Nyckelord :Corrosion protection; Barrier coating; Conductive polymer; Electrochemical impedance spectroscopy; Atomic force microscopy; Korrosionsskydd; Barriär beläggning; Ledande polymer; Elektrokemisk impedans spektroskopi; Atomkraftmikroskopi;

  Sammanfattning : Aluminium och aluminiumlegeringar har ganska bra korrosionsbeständighet, men dessa material kan fortfarande korrodera. Metallkorrosion är aldrig önskvärt och det kan leda till katastrofala resultat i olika branscher och applikationer. LÄS MER

 4. 4. Unfriending enemies : en studie om stigmatisering, polarisering och fenomenet att ta bort vänner som uttryckt sympatier för SD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Josefine Andreasson; [2021]
  Nyckelord :unfriending; sverigedemokraterna; stigma; polarisering; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Unfriending someone on Facebook is a phenomena which can be seen in many different contexts and unfriending someone for political reasons can create obstacles for political conversations as it can increase polarization in society. In recent years there has been a tendency of unfriending individuals that express sympathies for the political party Swedish Democrats (SD) which can be perceived as stigmatizing for the unfriended. LÄS MER

 5. 5. Att fälla murar med sociala medier : En undersökning om användning av medier för att dela världsliga perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Alexander Uddén; [2021]
  Nyckelord :Internet; Sociala medier; Människor; Visuell etnografi; Perspektiv; Kunskap; YouTube; Världen;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka internet som medium för att sprida information genom bildproduktion, både stillbilder och rörliga bilder. YouTube är intressant idag som kommunikationsmedel då det är en av de mest populära internettjänsterna globalt. LÄS MER