Sökning: "pole phase"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden pole phase.

 1. 1. Ingen skillnad i rörelseekonomi mellan modern stakning och gammeldags stakning, trots stora biomekaniska skillnader

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Wilma Fjordell; [2022]
  Nyckelord :Cross-country skiing; double poling; vertical displacement; poling cycles; Längdskidåkning; stakning; vertikalförskjutning; stakcykler;

  Sammanfattning : Syfte Undersöka biomekaniska och fysiologiska skillnader mellan modern och gammeldags stakteknik vid konstant submaximalt arbete på rullskidor. Metod Tolv manliga elitskidåkare rekryterades till studien (ålder: 21 ± 4 år, längd: 183,6 ± 9,3 cm, och vikt: 77,8 ± 10,3 kg). LÄS MER

 2. 2. Commissioning of a FPGA/DSP unit for Centralized Control of a Variable Phase Pole Multiphase Machine

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Hansson; [2022]
  Nyckelord :Harmonic Plane Decomposition; Multiphase Electrical Machine; Wound Independently-Controlled Stator Coils; System on a chip; Control Implementation; Hardware Design ; Motorstyrning; Asynkronmotor; Multifasmaskin; Programmering; Systemkrets; Hårdvarukonstruktion;

  Sammanfattning : Multiphase Electrical Machines (MPEMs) with variable phase-pole configurations have recently gained interest as it offers advantages such as a larger operating range and improved fault tolerance compared to more traditional MPEMs. The current state-of-the-art modeling and control method, Vector Space Decomposition (VSD), has the drawback of introducing discontinuities in the model when transitioning from one phase-pole configuration to another. LÄS MER

 3. 3. Field Oriented Current Control with Harmonic Injection in a Six-Phase Induction Machine

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xinyue Shan; [2021]
  Nyckelord :Multi-phase machine; asymmetrical six-phase induction machine; harmonic plane decomposition; indirect rotor field oriented control; parameter estimation; Flerfasmaskin; asymmetrisk sexfasinduktionsmaskin; harmonisk plan sönderdelning; indirekt rotorfältorienterad styrning; parameteruppskattning;

  Sammanfattning : As a new type of machine, the multi-phase machine has the advantages ofhigher power rating, higher fault tolerance capability and more degrees offreedom to control compared with the traditional machine. Aiming at runninga multi-phase machine with different phase-pole configurations smoothly,a new method called harmonic plane decomposition is presented. LÄS MER

 4. 4. Development of PMSM and drivetrain models in MATLAB/Simulink for Model Based Design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gokul Sivaraman; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicles; Permanent Magnet Synchronous Machine; flux; flux linkage; Inductance; Model based design; Finite Element Analysis; Mechanical drivetrain; Magnetic saturation; Cross-coupling; Spatial harmonics; Temperature; Active oscillation damping; ABS wheel speed sensor; CAN bus.; Elektriska fordon; synkronmaskiner med magneter; magnetiskt flöde; induktans; modellbaserad design; Finite Element Analys; mekanisk drivlina; magnetisk mättnad; magnetisk tvärkoppling; MMF övervågor; temperatur; aktiv oscillationsdämpning; ABS hjulhastighetssensor; CAN buss.;

  Sammanfattning : When developing three-phase drives for Electric Vehicles (EVs), it is essential to verify the controller design. This will help in understanding how fast and accurately the torque of the motor can be controlled. LÄS MER

 5. 5. BIM i Trafikverket - En kvalitativ undersökning av möjligheter och hinder för implementering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Robin Göransson; [2020]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodell; 3D-modell; Trafikverket. Building Information modeling; 3D-model Swedish Transport Administration.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : BIM, byggnadsinformationsmodellering, är ett arbetssätt som blir allt vanligare. Det innebär att olika objekt bygger upp en övergripande 3D-modell där man kan finna mängder av information om dessa objekt. Ett objekt kan vara allt ifrån en bropelare till en elstolpe. LÄS MER